שותפות ומעורבות חברתית וכלכלית בחברה החרדית

מעורבות וייצוג של החברה החרדית בכלכלה ובחברה בהתאם לשיעורה באוכלוסייה, תוך שמירה על זהותה התורנית: כיצד ניתן לשמר סגנון חיים חרדי ייחודי וגם לתת מענה לצורך ההולך וגובר בחברה החרדית לפרנסה ולשיפור תנאי החיים.

מדדי המצב הקיים

43%

מהמשפחות החרדיות

חיות מתחת לקו העוני (דוח העוני 2018). לעומת 11% בלבד באוכלוסיה הכללית.

8,467 ש"ח

ההכנסה החודשית הממוצעת לגבר חרדי

כ-52% בלבד מהכנסתו הממוצעת של גבר עובד באוכלוסיה הכללית (15,327).

2,521 ש"ח

מהווים את ההכנסה לנפש בחברה החרדית

כשליש מההכנסה לנפש באוכלוסיה הכללית בישראל (6,150 ש"ח)

האתגר

החברה החרדית מבוססת על רצון לשמר את אורח החיים התורני-ייחודי מבלי לסטות ממנו. עיקרון זה בא לידי ביטוי ביחס למדינה, בכלכלה, בתעסוקה, במגורים, בחינוך, בתרבות, בלבוש ועוד.

לכן, בשונה מאוכלוסיות אחרות המרכיבות את הפסיפס של החברה הישראלית, הפתרונות להגדלת הייצוג החרדי בחברה הישראלית אינם רק של שוויון הזדמנויות אלא של שיח מחבר שמצד אחד ישמר את צרכי הכלכלה ומצד שני לא יפגע בעקרונותיה של החברה החרדית.

לנוכח הגידול וחיזוק ההשפעה של החברה החרדית בארץ, שצפויה להוות כ-30% מהאוכלוסייה ב-40 השנים הקרובות, גדל הצורך להסכמות ופתרונות חדשים שיושגו תוך שיח ושותפות מול הרבנים ומנהיגי הקהילה.

נכון להיום, ישנם צעירים וצעירות חרדים המעוניינים להתפרנס בכבוד, אך מתקשים להגיע להישגים מקצועיים גבוהים ולתעסוקה איכותית בהעדר מסגרות מצטיינות שגם מכבדות את אורח חייהם.  כתוצאה מכך, החברה החרדית היא אחת האוכלוסיות העניות ביותר בישראל.

שווה לדעת

שיעור העוני בקרב החברה החרדית עומד בקרבת 50%. גם גברים ונשים שהחליטו לעסוק לפרנסתם אינם מצליחים למצות את מלוא הפוטנציאל כושר ההשתכרות.

הג'וינט בשיתוף עם הקהילה ומנהיגיה, יוזם תכניות מותאמות לגילאים השונים, כדי שגם חרדים יוכלו ללמוד במקומות איכותיים ולהתפרנס בכבוד.

דרכי פעולה

תכנית בפיתוח

הייעוד שלנו: לפתח, ליישם ולהטמיע ארגז כלים איכותי ובר-הרחבה, להגברת שילוב וקידום תעסוקתי של הציבור החרדי בענף ההיי-טק בישראל. הצורך: שיעור החרדים המשולבים כיום בענף ההייטק בישראל הינו נמוך, ועומד על כ-2.9%, כאשר פערי השכר עומדים על כ-40%. מטרת מיזם זה הינה להגשים את סעיף 6 ג(2) להחלטת הממשלה 2292, תוך גיבוש תכנית לשילוב חרדים […]

תכנית בפיתוח

הדרכה להתנהלות פיננסית נכונה

צמצום ממדי העוני במגזר החרדי על ידי הבאת משפחות חרדיות לחוסן כלכלי מהכנסותיהן, ללא צורך בהישענות על צדקות, קופות ורווחה. הצורך: צעירים חרדים רבים נישאים ללא מודעות לניהול נכון של כלכלת משק בית. עקב כך הם מדרדרים זמן קצר לאחר נישואיהם לעוני וחובות, ואלו מהווים חלק בלתי נפרד מחייהם שנים ארוכות, תוך נפילת המשפחה לעול […]

תוכנית אחרי הטמעה

בניך

יצירת מענים במוסדות לבנים המכוונים לאיתור, הערכה וטיפול בתלמידים במצבי סיכון. הצורך: לאור תפיסת הלימוד כערך מכריע בחברה החרדית אפשר להגדיר מצבים של קשיי למידה, סיכון, נשירה ומעבר למסגרות חינוך אלטרנטיביות כבעיה חברתית גורפת. כמו כן, מיעוט בעלי מקצוע מתחומי יעוץ, פסיכולוגיה ורווחה מביא ל”הזנחה” של תלמידים שאינם משתלבים לפי האידאל של המוסד התורני. פעילות […]

תוכנית בהטמעה מלאה

אליך

פיתוח מענים פנים בית ספריים למניעה וטיפול הוליסטי בתלמידות על רצף הסיכון למניעת נשירתן ממערכות החינוך ולהבאתן לניעות בתפקודן בהיבטים הלימודיים, האישיים, החברתיים והמשפחתיים. הצורך: מיעוט שירותים פנים בית ספריים במערכת החינוך החרדית לתלמידות במצבי סיכון התומכים בהתמודדות יעילה עם קשיי הלמידה וההשתלבות שלהן מביא להסלמה בקשיי התפקוד ולנשירה מהמערכת. פעילות מרכזית של התכנית / […]

פוסטים מהשטח

כל הצלחה אישית של משתתפי התוכניות והפיילוטים שלנו היא עולם ומלואו. מוזמנים להכיר את הסיפורים מאחורי המספרים.

פריטי ידע קשורים

הדבר הבא: תכנית המתמחים

עלון זה מפרט מקומות להתמחות בעבודה לבוגרי לימודים אקדמאים חרדים שותפים: המכללה האקדמית הדסה ירושלים, מכון לומדה

מסמך/מצגת 2019

חנוך דיגיטל: הדרכה לצילום עצמי

איך עושים צילום עצמי בוידאו: התנאים והתוכן לצילום אולטימטיבי

וידאו 2020

מסלולי קריירה- פיתוח, התמקצעות ויצירת אופק קידום עבור מטפלים סיעודיים במוסדות גריאטריים- הכשרה לתפקיד אחראי חלוקת מזון

תדריך שותפים: ג׳וינט תבת, משרד הבריאות, זרוע העבודה. תגיות: מסלולי קריירה, אחראי חלוקת מזון, מטפלים סיעודיים, מוסדות גריאטריים, קידום תעסוקתי, אופק תעסוקתי, ענף הסיעוד, גריאטריה, תיק מסלול והכשרות.  

מסמך/מצגת 2021

פרנסה בכבוד – תוכנית הכשרה מקצועית לחרדים: מחקר הערכה

מטרת מחקר מלווה זה היא ללמוד את תהליך השתלבותם של תלמידי הכולל בתעסוקה החל בשלב ההחלטה על עצם היציאה ללימודים, דרך שלב הקבלה לקורס וההכשרה, וכלה בהשתלבות בתעסוקה כדי להפיק לקחים לקראת הרחבת הפרויקט

מסמך/מצגת 2005
דילוג לתוכן