שותפות ומעורבות חברתית וכלכלית בחברה החרדית

מעורבות וייצוג של החברה החרדית בכלכלה ובחברה בהתאם לשיעורה באוכלוסייה, תוך שמירה על זהותה התורנית: כיצד ניתן לשמר סגנון חיים חרדי ייחודי וגם לתת מענה לצורך ההולך וגובר בחברה החרדית לפרנסה ולשיפור תנאי החיים.

מדדי המצב הקיים

43%

מהמשפחות החרדיות

חיות מתחת לקו העוני (דוח העוני 2018). לעומת 11% בלבד באוכלוסיה הכללית.

8,467 ש"ח

ההכנסה החודשית הממוצעת לגבר חרדי

כ-52% בלבד מהכנסתו הממוצעת של גבר עובד באוכלוסיה הכללית (15,327).

2,521 ש"ח

מהווים את ההכנסה לנפש בחברה החרדית

כשליש מההכנסה לנפש באוכלוסיה הכללית בישראל (6,150 ש"ח)

האתגר

החברה החרדית מבוססת על רצון לשמר את אורח החיים התורני-ייחודי מבלי לסטות ממנו. עיקרון זה בא לידי ביטוי ביחס למדינה, בכלכלה, בתעסוקה, במגורים, בחינוך, בתרבות, בלבוש ועוד.

לכן, בשונה מאוכלוסיות אחרות המרכיבות את הפסיפס של החברה הישראלית, הפתרונות להגדלת הייצוג החרדי בחברה הישראלית אינם רק של שוויון הזדמנויות אלא של שיח מחבר שמצד אחד ישמר את צרכי הכלכלה ומצד שני לא יפגע בעקרונותיה של החברה החרדית.

לנוכח הגידול וחיזוק ההשפעה של החברה החרדית בארץ, שצפויה להוות כ-30% מהאוכלוסייה ב-40 השנים הקרובות, גדל הצורך להסכמות ופתרונות חדשים שיושגו תוך שיח ושותפות מול הרבנים ומנהיגי הקהילה.

נכון להיום, ישנם צעירים וצעירות חרדים המעוניינים להתפרנס בכבוד, אך מתקשים להגיע להישגים מקצועיים גבוהים ולתעסוקה איכותית בהעדר מסגרות מצטיינות שגם מכבדות את אורח חייהם.  כתוצאה מכך, החברה החרדית היא אחת האוכלוסיות העניות ביותר בישראל.

שווה לדעת

שיעור העוני בקרב החברה החרדית עומד בקרבת 50%. גם גברים ונשים שהחליטו לעסוק לפרנסתם אינם מצליחים למצות את מלוא הפוטנציאל כושר ההשתכרות.

הג'וינט בשיתוף עם הקהילה ומנהיגיה, יוזם תכניות מותאמות לגילאים השונים, כדי שגם חרדים יוכלו ללמוד במקומות איכותיים ולהתפרנס בכבוד.

דרכי פעולה

תכנית בפיתוח

הדרכה להתנהלות פיננסית נכונה

צמצום ממדי העוני במגזר החרדי על ידי הבאת משפחות חרדיות לחוסן כלכלי מהכנסותיהן, ללא צורך בהישענות על צדקות, קופות ורווחה. הצורך: צעירים חרדים רבים נישאים ללא מודעות לניהול נכון של כלכלת משק בית. עקב כך הם מדרדרים זמן קצר לאחר נישואיהם לעוני וחובות, ואלו מהווים חלק בלתי נפרד מחייהם שנים ארוכות, תוך נפילת המשפחה לעול […]

תוכנית אחרי הטמעה

בניך

יצירת מענים במוסדות לבנים המכוונים לאיתור, הערכה וטיפול בתלמידים במצבי סיכון. הצורך: לאור תפיסת הלימוד כערך מכריע בחברה החרדית אפשר להגדיר מצבים של קשיי למידה, סיכון, נשירה ומעבר למסגרות חינוך אלטרנטיביות כבעיה חברתית גורפת. כמו כן, מיעוט בעלי מקצוע מתחומי יעוץ, פסיכולוגיה ורווחה מביא ל"הזנחה" של תלמידים שאינם משתלבים לפי האידאל של המוסד התורני. פעילות […]

תוכנית בהטמעה מלאה

אליך

פיתוח מענים פנים בית ספריים למניעה וטיפול הוליסטי בתלמידות על רצף הסיכון למניעת נשירתן ממערכות החינוך ולהבאתן לניעות בתפקודן בהיבטים הלימודיים, האישיים, החברתיים והמשפחתיים. הצורך: מיעוט שירותים פנים בית ספריים במערכת החינוך החרדית לתלמידות במצבי סיכון התומכים בהתמודדות יעילה עם קשיי הלמידה וההשתלבות שלהן מביא להסלמה בקשיי התפקוד ולנשירה מהמערכת. פעילות מרכזית של התכנית / […]

פוסטים מהשטח

כל הצלחה אישית של משתתפי התוכניות והפיילוטים שלנו היא עולם ומלואו. מוזמנים להכיר את הסיפורים מאחורי המספרים.

פריטי ידע קשורים

הכשרה מקצועית ותעסוקה בקרב נשים חרדיות: הערכת תכנית צופיה

מטרתה של תכנית צופיה היא לסייע לנשים חרדיות להשתלב במעגלי עבודה איכותיים ומגוונים ולהתמיד בהשתתפותן בשוק העבודה לאורך זמן. ההערכה הנוכחית מכוונת לבחון את מידת הצלחת התכנית בהיבטים של שלבי הביצוע השונים במהלך הפעלתה ומידת מימוש מטרותיה שותפים: משרד הכלכלה

מסמך/מצגת 2014

פיתוח מסלולי קריירה לעובדים בתפקידי כניסה: תדריך יישומי

כדי לאפשר שוויון הזדמנויות בתעסוקה למשתלבים בשוק העבודה, להבטיח את שימורם ובמקביל להגביר את אטרקטיביות העבודה בפני אוכלוסיות נוספות, יש ליצור, יחד עם העסקים מסלולי קריירה והתפתחות לעובדים. תדריך זה מציע מתווה לבניית מסלולי קריירה שכאלה שותפים: ממשלת ישראל, ויצו, אלקטרה מוצרי צריכה

מסמך/מצגת 2016

אתגרים והזדמנויות של אוכלוסיות בצל הקורונה

המשבר פוגע בכלל האוכלוסיות, אך לא בכולם באותה המידה: כיצד ייראה המשק ביום שאחרי? מפגש בג'וינט תבת בנושא השפעת משבר הקורונה על שוק התעסוקה, 23.4.20 שותפים: המכון החרדי למחקרי מדיניות

וידאו 2020

עתיד עולם העבודה: סקירת מגמות מרכזיות

מסמך זה סוקר בקצרה את הנושאים הבולטים בתחום עולם העבודה העתידי. המסמך מתבסס על דוחות של ארגונים מובילים בתחום בארץ ובעולם, ניירות עמדה, מאמרים אקדמיים ועוד. המסמך מציג את מגמות השינוי המרכזיות, השלכותיהן הצפויות והשינויים המרכזיים שכבר מתרחשים כיום

מסמך/מצגת 2017