תכנית מוטב יחדיו שואפת לחולל שינוי משמעותי, ארוך טווח בשכונות ובכיסי מצוקה תוך שימוש במנוף של ילדים ונוער לרתימת הכוחות הפנימיים והחיצוניים בשכונה, בעיר ובממשלה. ההתמקדות בשכבת הילדים והנוער נועדה לשנות לא רק את עתידם של אלה, אלא גם להקרין על היבטים אחרים מתוך אמונה בכוחם של התושבים לחולל שינוי.

הצורך

המצוקה בשכונות מצוקה בפריפריה גאוגרפית וחברתית באה לידי ביטוי בנתונים סוציואקונומיים, ברמת השכלה ובמצב תעסוקתי. גם נתוני הפשיעה בהם גבוהים כמעט פי 2 מאשר בכלל האוכלוסייה.

הניסיון ההולך ומצטבר בהתמודדות עם כיסי מצוקה אורבאניים, מוכיח כי רק התמודדות כוללנית המגייסת את כל המשאבים הפנימיים והחיצוניים (של כלל המערכות כמו גם של התושבים עצמם) לעשייה אופרטיבית משמעותית – יש בכוחה לחולל שינוי אמתי.

קהל היעד

כלל תושבי השכונה – ילדים, בני נוער, הורים ותושבים; אנשי המקצוע הפועלים בשכונה ובמעטפת העירונית הנוגעת לשכונה.

הפעילות 

  • קול התושבים: איתור, גיוס והכשרה של תושבים פעילים ומנהיגים אשר ישתלבו בתהליכי התכנון, קבלת ההחלטות והיישום של התוכנית; עידוד יוזמות חברתיות של תושבים; הרחבת מעגל המתנדבים; איגום משאבי קהילה בשכונה ובישוב.
  • מענים לילדים ונוער: הרחבת וטיוב מערך השירותים לילדים ובני נוער; מיפוי צרכים מקיף; תכנון שירותים המותאם באופן המרבי לצרכים; פיתוח ויצירת שירותים ומענים חדשים המותאמים לשכונה; ראיית הרצף בין החינוך הפורמאלי לבלתי-פורמאלי ורצף גילאי מלידה ועד 18; מעורבות הורים ותושבים במענים אלו.
  • מערך ארגוני בין-תחומי: יצירת תשתית ארגונית רב מערכתית ובין-תחומית הפועלת במשולב באמצעות: השקעה בפיתוח ראייה מקצועית בין-תחומית והכשרת אנשי המקצוע;
  • מינוי רכז שכונתי שתפקידו לדאוג לעשייה המשלבת בין כלל הגורמים; גיוס צוותי עבודה מתחומים שונים (חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, רווחה, בריאות, ועוד).