Досуг дома: Комплект для активного домашнего отдыха

מסמך/מצגת37 עמ'רוסית2020

קובץ דיגיטלי של ערכת הפעילות האישית “עד הבית” שפותחה במטרה לספק מענים מגוונים לפעילויות שונות במרחב הביתי, בהם: פעילות פיזית, קוגניטיבית ורגשית, פעילויות המגרות את החושים ופעילויות למשחק ופנאי

שותפים: עמותת ותיקי הגליל, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן מוריס וויויאן וואהל

פריטי ידע קשורים

הליכה בהנאה: תכנית אישית לאוכלוסייה המבוגרת לקידום בריאות ולשיפור איכות החיים

עלון זה מפרט את יתרונות ההליכה בגיל מבוגר, ומציע מתווי הליכה והצעות לקידום הבריאות

מסמך/מצגת

מודל התפתחותי לליווי בני ובנות נוער מתנדבים ומתנדבות: כלי מקצועי לליווי מתנדבים

מסמך קצר זה נועד לתת כלים להבנה ולליווי של בני נוער מתנדבים

מסמך/מצגת 2014

תדריך למחלקה ולמלווה: כלי עזר להטמעה ארגונית ומקצועית של כלכלת המשפחה במרכז עוצמה

תוכנית “נושמים לרווחה במרכז עוצמה” הינה תוכנית הוליסטית הנותנת מערך מענים למשפחות שחיות בעוני. תדריך זה מנגיש ידע וכלים לצוותים המקצועיים במחלקות לשירותים חברתיים ולמלווי משפחות בתפקידם בתחום כלכלת המשפחה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש”י, פעמונים

מסמך/מצגת 2017

עד כמה רחוק אתה מוכן ללכת? למידה מרחוק שאינה דיגיטלית בי”ס אלאנדלוס כסיפה

סרטון בנושא היבטים של למידה מרחוק בחברה הבדואית בנגב שותפים: משרד החינוך מחוז דרום

וידאו 2020
Send this to a friend