בני 65 פלוס: שנתון סטטיסטי 2017

נוצר ע"י ברודסקי, ג׳ני; שנור, יצחק; באר, שמואל (עורכים)
מסמך/מצגת392 עמ'עברית2018

במסמך זה מרוכזים נתונים על אזרחים מבוגרים בישראל. הוא יכול לסייע לקוראים ללמוד על מצבם של הזקנים בכל תחומי החיים. מלבד הנתונים המתארים את האוכלוסייה עצמה, נכלל בו מידע עדכני על מערכת השירותים ופריסתה המרחבית. העוסקים בתכנון מדיניות ימצאו בו שלל רב

פריטי ידע קשורים

Send this to a friend