האתגר שבהזדקנות: בריאות נפשית, הערכה וטיפול

נוצר ע"י בר טור, ליאורה
מסמך/מצגת300 עמ'עברית2005

תהליך ההזדקנות כרוך באתגרים רבים. זהו מסע הישרדות רצוף שינויים, אובדנים ופרידות אך טמונה בו גם אפשרות לצמיחה ולהתפתחות. בתבונה וברגישות הסופרת מערערת על תפיסות ישנות ומציבה אתגר בפני מטפלים ומטופלים כאחד, ומאפשרת העמקה של הידע והבנה של תהליך הזיקנה

פריטי ידע קשורים

גרונטולוגיה מעשית: מבט רב מקצועי לעבודה עם אנשים זקנים

כרך שני. ספר זה מתייחס לתחומי הטיפול העיקריים בתחום הזקנה ומציג תמונה רחבת היקף ומעמיקה בכל הקשור לטיפול בזקן. הספר עוסק בתיאוריות ובעבודה מעשית כאחד ומאיר בזרקור על התכניות, הטיפולים והשירותים המאפשרים לנשים ולגברים להזדקן בכבוד בביתם

מסמך/מצגת 2015

השתקפויות

חוברת שירים במסגרת תכנית אלייך – מיזם חינוכי המקדם מענים פנים בית ספריים לתלמידות במצבי נשירה סמויה וגלויה במערכת החינוך בחברה החרדית  

מסמך/מצגת 2018

הגנה על זקנים: החלת חוקים – מדריך למטפלים

ספר זה סוקר את ההתפתחויות החוקיות ואחרות מ-1986 ועד ליום כתיבתו, מגדיר את תפקידו של פקיד הסעד בנושא קשישים חסרי ישע ומשמש כלי הדרכה למורים וללומדים את התחום שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2002

פעילות ג׳וינט ישראל בתקופת החירום: 2006 – 2000

מסמך זה מתעד את פעילות הג׳וינט בשעת חירום. הספר מצביע על תהליך קבלת ההחלטות, על ההתארגנות של הג׳וינט במצב חירום ואת גיוס מגביות החירום. חלק מרכזי בספר מונה ומתאר את תכניות החירום, את מידת השפעתם וחשיבותם לאוכלוסיות שנהנו מהם  

מסמך/מצגת 2012
Send this to a friend