הזקן הסיעודי: שלבי הירידה התפקודית, ההתמודדות והטיפול בזקן הסיעודי

נוצר ע"י יאול, אפרים
מסמך/מצגת223 עמ'עברית2004

מיהו הזקן הסיעודי? כיצד נקבע מצב סיעודי? מה השלבים השונים בירידה תפקודית? שאלות אלו ועוד מקבלות מענה בספר המשרטט תמונה מקיפה על התהליכים, התאוריות והשיטות השונות לטיפול רפואי בזקנים

פריטי ידע קשורים

משא הטראומה: התמודדות מתמשכת עם נפגעי משבר וטראומה בין כותלי בית הספר

הספר מתבסס על הניסיון הרב שנצבר במהלך פיתוח והפעלת תכניות אשר עסקו בקידום יכולת התמודדות של עובדי חינוך, טיפול ורווחה עם נפגעי טראומה, התעללות והזנחה. הספר מציג תפיסת עבודה חינוכית פסיכו-חברתית המבוססת על ידע וניסיון מקצועי שותפים: משרד החינוך

מסמך/מצגת 2008

בית עם חלון: מרכזי חירום לילדים ובני משפחותיהם

בספר שלושה חלקים: בחלק הראשון מוצגים היבטים שונים של מרכז החירום כמוסד טיפולי בקהילה. החלק השני של הספר ממוקד בניתוח מקרים של ילדים ששהו וטופלו במרכז חירום. בחלק השלישי של הספר דיון כללי בסוגיות שונות שעלו בפרקים השונים שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן משפחת צ׳רלס ולין שוסטרמן

מסמך/מצגת 2007

ילד ייחודי: הזכות והאתגר לטפל בו

מטרת המרכז הטיפולי בשירות הפסיכולוגי חינוכי של עיריית ירושלים לפתח דרכי התערבות רגשית וחינוכית לבלימת הסיכון הנשקף לתלמידים עם לקויות למידה. בספר זה מוצגת מעט מהעבודה הטיפולית שנעשתה במרכז, הן מהפן המערכתי והן מהפן הטיפולי שותפים: משרד החינוך, עיריית ירושלים

מסמך/מצגת 2009

משפט, צדק וזיקנה

בספר נסקרות סוגיות מרכזיות בתחום זכויות הזקנים במשפט הישראלי. מסקירה זו עולה שהחוק עדיין מתייחס לזקנים בצורה פטרנליסטית וגילנית. הסופר קורא לאימוץ גישה המכבדת את האוטונומיה של הזקנים, חיזוק מודעות הזקנים לזכויותיהם, ומקומם בעיצוב העתידי של זכויותיהם

מסמך/מצגת 2010
Send this to a friend