הכשרה מקצועית בתחומי הדיגיטל במסגרת תוכנית טאלנט דיגיטלי: מצבם התעסוקתי של הבוגרים ושביעות רצונם מהקורס

נוצר ע"י פורת, אלון; הריס, רונית
מסמך/מצגת26 עמ'עברית2018

מסמך זה מכיל סקר במסגרתו רואיינו בוגרי התכנית טאלנט דיגיטלי לגבי מצבם התעסוקתי ושביעות רצונם מהתכנית

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, גוגל ישראל

Send this to a friend