המרכזים לחיים עצמאיים: ערכת הפעלה

נוצר ע"י רכס מליק, הילה; גרנות, עידו; פניני-מנדל, יקיר; שמול, מיכל; פוקס, תמר
מסמך/מצגת74 עמ'עברית2020

המרכזים לחיים עצמאיים הם מרכזים רב-שירותיים קהילתיים, שבמסגרתם פועלים אנשים עם מוגבלות למען אנשים עם מוגבלות בשלושה תחומי ליבה: ייעוץ עמיתים, הכשרות לחיים עצמאיים ופעולות לקידום שינוי חברתי. הערכה מהווה מאגר מקיף ועשיר ובו ידע, מידע, הנחיות וכלי עזר יישומיים להפעלת המרכזים לחיים עצמאיים

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים – מינהל מוגבלויות

פריטי ידע קשורים

From Lemons to Lemonade: Adapting to Remote Work in the Public Sector

We hear a lot about the cons of working from home, but we shouldn’t overlook the pros Read the article here    

אתר 2020

קש"ת: מדריך לניהול והנחיית שותפויות בין מגזריות

חוברת זו עוסקת בהפעלה של שותפות בין-מגזרית. היא מציגה צורת עבודה להשגת מטרות במרחב הציבורי באמצעות שילוב כוחות בין מגזרים שונים, ומפרטת ידע הנסמך על ניסיון בשדה לגבי אופן הקמה וניהול מוצלחים של דפוס פעולה זה שותפים: הסוכנות היהודית לארץ ישראל, שיתופים, מכון צפנת  

מסמך/מצגת 2010

תכנית "עברית +": חוברת מלווה לרכז ולמורה

לימודי עברית ככלי לשילוב וקידום האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מרכזי ריאן

מסמך/מצגת 2020

אפיון תמריצים לשימוש בקהילות ידע ייעודיות

תדריך המסביר את העקרונות והאתגרים שביצירת קהילת ידע לאנשי מקצוע, ומתווה עקרונות, שיקולים וכלים לפתיחת קהילת ידע נכונה שותפים: המרכז למנהיגות מתנדבת על שם פני וסטיבן ויינברג, פדרציית UJA ניו יורק

מסמך/מצגת 2014
Send this to a friend