זירות תקווה ישראלית: חוברת מידע

מסמך/מצגת54 עמ'עברית2020

תכנית תקווה ישראלית פועלת לקידום השתלבות איכותית של כלל המגזרים בחברה ובכלכלה, וליצירת שיתופי פעולה ביניהם בתחומי מפתח ובראשם החינוך, האקדמיה, התעסוקה, השלטון המקומי והספורט. מטרת המסמך לקדם הכרות בין הזירות ומתוך כך את הפוטנציאל ליצירת ממשקי עבודה ושיתופי פעולה אפשריים

לקריאת החוברת לחצו כאן

שותפים: בית הנשיא, משרד הפנים

פריטי ידע קשורים

עברית+: לימודי עברית כשפה שנייה לקידום ולשילוב החברה הערבית בעולם התעסוקה

סקירת תכנית עברית+ להוראת עברית כשפה שנייה בחברה הערבית, המעבר לפעילות הוראה מרחוק בעקבות המשבר, וכיווני פעולה עתידיים שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020

יחידות לימוד בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות

היחידות פותחו על ידי "עסק שווה" – מיזם לקידום תעסוקה אקדמית ומקצועית של אנשים עם מוגבלות במגזר העסקי. במשך 3 שנות פעילותו ליווה עסק שווה עשרות ארגונים עסקיים בתהליכים של גיוס, קליטה ושילוב של עובדים עם מוגבלות. ביחידות הלימוד תוכלו למצוא פרקטיקות וכלים יישומיים המבוססים על הידע שפותח והניסיון שנצבר בשנות פעילות המיזם. היחידות מיועדות […]

וידאו 2019

ישראל מעבר למגבלות: דו״ח שנתי 2017

דו״ח סיכום פעילות ישראל מעבר למגבלות בשנת 2017 והצגת מטרות, יעדים ותכנית עבודה לשנת 2018 שותפים: קרן משפחת רודרמן

מסמך/מצגת 2018

הגברת שקיפות הפעילות הממשלתית לטובת הציבור באמצעות שיפור הנגשת נתונים ומידע

נייר העמדה מציג את נושא הנגשת מידע ככלי להגברת שקיפות של הפעילות הממשלתית, ואת הדרכים המומלצות בהן ניתן לנקוט על מנת לבצע זאת שותפים: נציבות שירות המדינה  

מסמך/מצגת 2013
Send this to a friend