טפאס פרק 11: מישחוק זה לא משחק ילדים

נוצר ע"י דונשיק, לילך
שמע29.21 דק'שמע: עברית2020

הסכת (פודקאסט) על למידה בעולם החדש. בפרק זה מתארח ד"ר אייל רונן לשיחה על מישחוק (Gamification) בלמידה בפרט ובעשייה בכלל

פריטי ידע קשורים

להצמיח שינוי: מדריך לגינון קהילתי עם קשישים

בשנים האחרונות מתרחבת תופעת התחדשות קהילות סביב תכנים סביבתיים-חברתיים ברחבי ארץ. תופעה זו יוצרת מרחב ציבורי מחבר בין אוכלוסיות שונות בקהילה, ובכללן האוכלוסייה המבוגרת. קשישים פעילים הם בעלי יכולות גבוהות, מרץ, ידע וערכים התורמים לפעילותם בגינה הקהילתית שותפים: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה, עיריית ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, החברה למתנ״סים, עמותת עידן, […]

מסמך/מצגת 2015

מרכזי גישור ודיאלוג בקהילה: רציונל, פעילות ועקרונות מנחים

מדריך זה הוא הראשון מבין סדרה של שלושה מדריכים העומדים לרשות המתעניינים בהקמה, בשותפות או בניהול של מרכז גישור ודיאלוג בקהילה. במדריך זה תוכלו להכיר את המרכזים, החל ברציונל להקמתם, העקרונות המנחים אותם, דרך הפעילות שלהם וכלה בהיבטים ארגוניים שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2019

מדריך להקמת יחידות למניעת התעללות בזקנים ודרכי הפעלתן

המדריך מתבסס על ידע עיוני ומחקרי ועל ניסיון מעשי שהצטבר בשדה בעשור האחרון. המדריך נועד לשמש את רשויות הרווחה ואת העובדים הסוציאליים המטפלים בזקנים בבואם לתכנן, להקים ולהפעיל שירות ייעודי לטיפול ומניעת התעללות בזקנים והזנחתם שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2014

שילוב חוזים מבוססי יחסים בדפוסי הניהול הציבורי

סקירה זו בוחנת את הסוגיות המתעוררות בעת התקשרות באמצעות "חוזים מבוססי יחסים" – חוזים שמטרתם ליצור מערכת יחסים הדדית וארוכת טווח בין הגופים ולא גריפת רווחים – ומתמקדת בנושא התקשרויות בין גופים ממשלתיים לבין ארגונים מהמגזרים האזרחי והפרטי  

מסמך/מצגת 2014
Send this to a friend