ללכת אל הצבעים: ציור כאמצעי לזיקנה יצירתית

נוצר ע"י גפני, נעמי
מסמך/מצגת106 עמ'עברית2005

הספר הוא שילוב מרתק בין ספר הדרכה למטפלים ולמדריכים שעובדים עם זקנים באמנות לבין יומן אישי, המתאר ברגישות ובגילוי לב את תהליך ההוראה ואת האופן שבו הציור הפך ממיומנות טכנית לחוויה יצירתית, למשתתפי הסדנה ולמחברת עצמה

פריטי ידע קשורים

זקנים בסיכון: היבטים משפטיים, טיפוליים ואתיים

הספר מתמקד בחוקי ההגנה על זקנים ובדרכים המעשיות שאנשי המקצוע יכולים לעשות בחוקים אלה שימוש יעיל. בספר סקירה של החוקים, התייחסות להגדרות של זקנים בסיכון ומאפיינים של מצבי סיכון, מצבים של התעללות והזנחה ודיון בתופעות של ניצול כלכלי של זקנים שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, יד ריבה, אוניברסיטת חיפה

מסמך/מצגת 2013

האתגר שבהזדקנות: בריאות נפשית, הערכה וטיפול

תהליך ההזדקנות כרוך באתגרים רבים. זהו מסע הישרדות רצוף שינויים, אובדנים ופרידות אך טמונה בו גם אפשרות לצמיחה ולהתפתחות. בתבונה וברגישות הסופרת מערערת על תפיסות ישנות ומציבה אתגר בפני מטפלים ומטופלים כאחד, ומאפשרת העמקה של הידע והבנה של תהליך הזיקנה

מסמך/מצגת 2005

פעילות ג׳וינט ישראל בקרב עולי אתיופיה: תקציר

ספר זה הוא החמישי והאחרון בסדרת ספרים המתעדת את פעילות הג׳וינט עם יוצאי אתיופיה החל במחצית שנות השמונים במאה העשרים עד סוף 2010. התיעוד עוסק במגוון היבטים הקשורים לקליטתם של העולים מאתיופיה בישראל

מסמך/מצגת 2012

בערוב היום: עיון ביצירות מאוחרות

ניתוח עומק בנוגע ליצירות מאוחרות בחיי יוצרים עבריים נבחרים. העיסוק ביצירות אלו נובע מהתפיסה הרואה ביצירה המאוחרת צוואה פואטית שמשאיר האמן בעולם

מסמך/מצגת 2000
Send this to a friend