מדריך למורה להוראת עברית כשפה שנייה חלק א'

נוצר ע"י גולן בן-אורי, יהודית
מסמך/מצגת232 עמ'עברית2019

התכנית "אל העברית" מיועדת ללומדים בוגרים, דוברי ערבית, ולה שלוש מטרות עיקריות: לבסס את השפה העברית בפי התלמידים, לשרש טעויות נפוצות ולהעניק ידע ומיומנויות בתחום התעסוקה

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שירות התעסוקה הישראלי

פריטי ידע קשורים

סיוע לסטודנטים צעירי יתד תשפ"א

במסמך זה מרוכז מידע על שלושה מסלולים לסיוע כלכלי וליווי צעירים המשולבים בהשכלה גבוהה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020

סביבת חינוך חדשה: אסטרטגיות פעולה של תהליך ההתערבות בבית הספר

המסמך משקף את המטרות, הערכים ודרכי הפעולה של התכנית כפי שהיא מתבצעת בשטח. כלולים בו פיתוחים והבנות לגבי אסטרטגיות ההתערבות ולגבי המרחב שבו התכנית פועלת שותפים: משרד החינוך

מסמך/מצגת 2004

שילוב חוזים מבוססי יחסים בדפוסי הניהול הציבורי

סקירה זו בוחנת את הסוגיות המתעוררות בעת התקשרות באמצעות "חוזים מבוססי יחסים" – חוזים שמטרתם ליצור מערכת יחסים הדדית וארוכת טווח בין הגופים ולא גריפת רווחים – ומתמקדת בנושא התקשרויות בין גופים ממשלתיים לבין ארגונים מהמגזרים האזרחי והפרטי  

מסמך/מצגת 2014

טיפוח שיווי משקל בגיל מבוגר

בעלון מידע זה סדרת תרגילים לביצוע בבית לחיזוק שיווי המשקל לאזרחים ותיקים  

מסמך/מצגת 2000
Send this to a friend