מדריך למעסיקים ביישום תכנית הכשרה בחניכות

נוצר ע"י סולטנוביץ-דוד, אינה; אסייג, רויטל; עזרא, חני; בוחבוט, ענת; חסון, אהובה; טל, מיכל; גנוסר, תמנה; זקוביץ שישון, נירית; גרנק כהן, תמר
מסמך/מצגת37 עמ'עברית2019

מדריך זה מיועד לתת לעסקים כלים שיסייעו להם להוציא לפועל תכניות הכשרה בחניכות (Apprenticeship) לעובדים חדשים ו/או קיימים

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

פריטי ידע קשורים

פעילות פנאי ותעסוקה לזקנים: מדריך להגברת ההשתתפות בפעילויות פנאי תכליתיות

פעילות פנאי משפיעה לחיוב על מצבם של זקנים. הספר מייצר חיבור בין עבודתם של מדריכי תעסוקה ובין זו של המרפאים בעיסוק, יוצר קווים מנחים לפעילות, וכן כלים למעקב יעיל אחר ההשפעה של עבודת מדריכות התעסוקה עם מטופליהן שותפים: בית בלב

מסמך/מצגת 2012

A Model for Cooperation between Government Ministries: Executive Summary

שיתופי פעולה בין-משרדיים הינם כלי משמעותי ליצירת פעילות משותפת ולקידום סוגיות שונות. מסמך זה ממפה את האתגרים וההזדמנויות הטמונים בשיתופי פעולה אלו. המסמך מעניק בסיס חשוב אולם ימשיך להתפתח גם בהמשך שותפים: נציבות שירות המדינה, תובנות  

מסמך/מצגת 2013

שותפות אחד: ספר התורה – מודל העבודה היישובי לגיל הרך

בספר זה מתואר תהליך הפיתוח של תוכנית שותפות אחד לקידום הגיל הרך בחברה הערבית. המודל כולל ארבעה סוגי מענים: העשרה, מניעה וקידום התפתחות, איתור וטיפול. הספר מתאר את מרכיבי התוכנית והליכי הפיתוח וההטמעה שלה שותפים: ממשלת ישראל, פדרציה יהודית סן פרנסיסקו

מסמך/מצגת 2017

רמפה: גיוס משתתפים

אתרי המדיה החברתית של רמפה, תכנית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות שותפים: קרן משפחת רודרמן

מסמך/מצגת 2018
Send this to a friend