מיפוי של פתרונות, צרכים וחסמים המשפיעים על ניידות אנשים עם מוגבלות בתחבורה

מסמך/מצגת70 עמ'עברית2019

תחבורה מספקת קו חיים חיוני עבור אנשים עם מוגבלות כדי לגשת לשירותי תעסוקה, חינוך, בריאות וחיי קהילה. שירותי תחבורה מאפשרים לאנשים עם מוגבלות לחיות באופן עצמאי בתוך קהילותיהם. שירותי התחבורה השונים בישראל אינם נמצאים בניצול המיטבי עבור אנשים עם מוגבלות. מיפוי צרכים וגיבוש הפתרונות השונים במסגרת הפרויקט יכול להוות בסיס פיתוחי למימוש הפוטנציאל הטמון בכל אדם ואדם באוכלוסייה זו

שותפים: משרד האוצר, משרד התחבורה, משרד הרווחה, משרד הבריאות והמוסד לביטוח לאומי

פריטי ידע קשורים

הטמעת התכנית אשת חיל במשרד הרווחה והשירותים החברתיים

תכנית אשת חיל נועדה לסייע ליוצאות אתיופיה, קווקז ובוכרה, יהודיות ותיקות מקבוצות חלשות ונשים מהאוכלוסייה הערבית להשתלב בעבודה ולהתמיד בה. ב-2010 הוחלט להעבירה לאחריות ממשלת ישראל. דו״ח זה מתאר ממצאי מחקר הערכה שבחן את תהליך הטמעתה והפצתה לאחר מעבר זה שותפים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2013

Israel 15 Vision – Leapfrogging The Periphery: Executive Summary

חזון ישראל 15 קורא להפוך את ישראל לאחת מחמש עשרה המדינות המובילות באיכות החיים של תושביהן. מסמך זה מציע מסגרת תפיסתית לפיתוח אזורי הפריפריה על בסיס מימוש הפוטנציאל הלאומי והגלובלי הטמון בנכסים הייחודים של המדינה. מסמך זה מפרט ניתוח המלצות לישום החזון שותפים: מכון ראות, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רעיה שטראוס בן דרור, אגד קהילות […]

מסמך/מצגת 2010

Common Fate: Therapists’ Benefits and Perils in Conducting Child Therapy Following the Shared Traumatic Reality of War

פורסם בכתב העת Clinical Social Work Journal. במחקר זה נבחן הניסיון של מטפלים בטיפול ילדים שאובחנו כסובלים מפוסט טראומה, בעקבות אירועי מלחמת לבנון השנייה שותפים: משרד החינוך  

מסמך/מצגת 2014

פיתוח מקצועי בתכנית אליך: שינויים בהתמודדותן של יועצות ומורות בבתי ספר חרדיים עם תלמידות בסיכון

המחקר המופיע במסמך זה התמקד בהשפעת מפגשי הפיתוח המקצועי על המורות והיועצות ועל תפיסתן את השינוי שחל בהן ובפרקטיקות שהן נוקטות בעבודתן. כמו כן, מתואר כיצד לדעתן שינויים אלו משפר את מצבן של התלמידות שותפים: משרד החינוך  

מסמך/מצגת 2016
Send this to a friend