ממצאי הערכת 'דרך המלך': חונכות אישית של נוער בסיכון כהכנה לעולם העבודה

נוצר ע"י ואזן-סיקרון, ליאת; בן סימון, ברכי; כאהן-סטרבצ'ינסקי, פאולה
מסמך/מצגת41 עמ'עברית2011

"דרך המלך" היא תכנית לבני נוער במצבי סיכון, מצוקה ועבריינות, אשר באמצעות מתנדבים הפועלים כחונכים מיועדת לסייע לבני הנוער ליצור קשר של אמון ותמיכה ולצאת ממעגל המצוקה. מטרת מחקר זה הינה להעריך את יישום התוכנית להפקת תובנות ולקחים

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, המוסד לביטוח לאומי, עמותת עלם, הבנק הבינלאומי, ארגון מתן

 

פריטי ידע קשורים

מודל המכללות הקהילתיות: סקירת ספרות

סקירה זו עוסקת במודל המכללות הקהילתיות הרווח בארצות הברית. הסקירה נועדה לסייע למקבלי החלטות בישראל ללמוד על מודלים מהעולם שמטרתם הכנה להשכלה גבוהה ולתעסוקה  

מסמך/מצגת 2014

הכל סיפורים: על עבודה עם תלמידים מתקשים ברוח התפיסה של סביבת החינוך החדשה

בחיבור זה מובא סיפורה של תכנית סביבת החינוך החדשה. אין זה מהלך הערכה של התכנית, אלא ביטוי לכוונה לספר אודותיה. הדברים המסופרים מיועדים לכל אדם העוסק בחינוך של תלמידים בסיכון, ובחינוך בכלל שותפים: משרד החינוך

מסמך/מצגת 2005

סקירת היצע של תוכניות שנת התנדבות 2020

סקירה זו מציגה את פעולתם של ארגונים שונים המציעים מסגרת של שנת התנדבות בשירות לאומי/ אזרחי / קהילתי. הסקירה מציגה את ההיבטים הבאים של פעולתם: חזון וערכים, אוכלוסיות יעד, תהליכי מיון וקבלה, תחומי התנדבות, מסגרות ייחודיות / ליווי מיוחד שותפים: מכון צפנת

מסמך/מצגת 2020

תכנית 'מגן' לשיפור ולשדרוג מערך הגנת הילד: מחקר הערכה

מטרת תכנית "מגן" היא קידום יצירתו של מרחב מוגן לילדים בסיכון. רוב המידע המובא בדו"ח מתייחס למחלקות שהיו בתכנית זו מראשיתה בשנת 2008 ועד סיום הפיילוט ומתאר את מצב המחלקות בשלבים שונים בתכנית שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2012
Send this to a friend