סוגיות באוריינות דיגיטלית

וידאו2.13 דק'שמע: עברית2020
דידי בן שלום, מג'וינט – אשל, מדברת על אוריינות דיגיטלית בקרב זקנים
שותפים: משרד הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, האוניברסיטה העברית בירושלים, קרן וואהל
Send this to a friend