יחידות לימוד בנושא העסקת אנשים עם מוגבלות

וידאו7.23 דק'שמע: עברית2019

היחידות פותחו על ידי "עסק שווה" – מיזם לקידום תעסוקה אקדמית ומקצועית של אנשים עם מוגבלות במגזר העסקי. במשך 3 שנות פעילותו ליווה עסק שווה עשרות ארגונים עסקיים בתהליכים של גיוס, קליטה ושילוב של עובדים עם מוגבלות. ביחידות הלימוד תוכלו למצוא פרקטיקות וכלים יישומיים המבוססים על הידע שפותח והניסיון שנצבר בשנות פעילות המיזם.

היחידות מיועדות לכמה קהלי יעד:

1. אחראיות תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון

2. מנהלים המעסיקים או מתעתדים להעסיק אדם עם מוגבלות

3. צוות הגיוס בארגון

4. יחידת רתימה והעלאת מודעות לכלל עובדי הארגון

היחידות פרקטיות, זמינות וממוקדות וכוללות את כל מה שצריך לדעת כדי להצליח בקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות.

שותפים: משרד העבודה והרווחה, קרן משפחת רודרמן ומיטב דש השקעות

פריטי ידע קשורים

אתגר ההזדקנות: תוכנית עבודה רב שנתית (תמצית מנהלים)

התוכנית הרב שנתית לשנים 2021-25 מהווה את החומש ה-11 של אשל. היא מתבססת על יובל שנות פעילות בשדה הזיקנה בישראל בשותפות עם הממשלה, הרשויות המקומיות והחברה האזרחית. התוכנית מבטאת מעבר לעבודה מוכוונת מדדים להזדקנות מיטבית, שגובשה באשל עם פורום שותפים ממשלתי, והיא כוללת 8 מהלכים לקידום משותף בשנים הקרובות: חיזוק החוסן האישי וניהול תקופת החיים החדשה, אוריינות […]

מסמך/מצגת 2021

Hanoch Goes Digital

A digital platform for ultra-Orthodox youth that helps bridge the digital gap

וידאו 2020

הגברת שקיפות הפעילות הממשלתית לטובת הציבור באמצעות שיפור הנגשת נתונים ומידע

נייר העמדה מציג את נושא הנגשת מידע ככלי להגברת שקיפות של הפעילות הממשלתית, ואת הדרכים המומלצות בהן ניתן לנקוט על מנת לבצע זאת שותפים: נציבות שירות המדינה  

מסמך/מצגת 2013

Hebrew Language Skills Program Presentation

סקירת תכנית עברית+ להוראת עברית כשפה שנייה בחברה הערבית, המעבר לפעילות הוראה מרחוק בעקבות המשבר, וכיווני פעולה עתידיים שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020
Send this to a friend