דף מידע למתנדב לחלוקת מזון לקשישים

מסמך/מצגת1 עמ'עברית2020

הנחיות למתנדב לחלוקת מזון בעת הקורונה

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן מוריס וויויאן וואהל, המועצה הלאומית להתנדבות בישראל

 

פריטי ידע קשורים

Send this to a friend