קהילה מיטיבה: מהלך אסטרטגי לקידום קהילות מיטיבות במאה ה-21

מסמך/מצגת1 עמ'עברית2021

לחוזקה ולחולשה של הקהילה יש משקל רב במהלך החיים של כל חבריה, על כל רצף הגילאים, בשגרה ובמשבר. על אף כניסתן של קהילות חדשות רבות לחיינו (וירטואליות, מקצועיות, ייעודיות), מחקרים מראים שלקהילה הגיאוגרפית המקומית יש אימפקט עמוק במיוחד על ההתנהגות האנושית ועל חיי חבריה, במגוון תחומי חיים.

חוסן קהילתי מהווה מקור משמעותי לחוסנו של הפרט ועל כן, לסביבת המגורים ולקהילה, השפעה נרחבת על רמת המוביליות של הפרט ועל איכות חייו.

באמצעות מהלך שיתופי ורב מגזרי, אנו פועלים לחיזוק קהילות מקומיות מהפריפריה החברתית-גאוגרפית בחברה הישראלית, לטובת קידום המוביליות ושיפור איכות החיים של חבריהן.

שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, קרן רש"י

Send this to a friend