אזוריות בהקשרים בינלאומיים

מסמך/מצגת49 עמ'עברית2020

כדי להשלים את המאמץ המתמשך בחקר ובתכנון שעורכים משרד הפנים וארגון ג'וינט ישראל לצורך עיצוב מודל אזוריות לישראל, עבודה זאת מתמקדת באסטרטגיות ובלקחים שעולים מתוך יוזמות לרפורמות המקדמות אזוריות ברחבי העולם, הרלוונטיות גם לישראל. המיזם הנוכחי סימן שני יעדים:

  1. ביצוע מחקר עומק בנושא אזוריות בהקשרים בינלאומיים כדי להפיק דוגמאות ותובנות שיסייעו בגיבוש אסטרטגיות עבור ישראל;
  2. למפות את מפת השחקנים והארגונים הבינלאומיים בנושא אזוריות כדי לזהות הזדמנויות ללמידה והשתתפות עבור ישראל.

דוח זה מציג תובנות שהופקו מלמידת תהליכים עדכניים לקידום רפורמה אזורית במדינות שונות.

שותפים: בנט מידלנד בע"מ, משרד הפנים

Send this to a friend