סדנת הכנה לעולם העבודה | תכנית אפיקים

מסמך/מצגת110 עמ'עברית2012

אפיקים הינה תכנית לשילוב איכותי בתעסוקה של צעירים, הזקוקים לסיוע של לשכות הרווחה והם רווקים ורווקות בני 25-18. התכנית כוללת לווי פרטני רציף במשך שנה וחצי, אבחון תעסוקתי וסיוע בהכשרה מקצועית.

עקרון מרכזי בתכנית הוא עקרון של "השמה תחילה״ – עבודה במשרת פתיחה והתמדה בעבודה לפני ובזמן ההכשרה המקצועית.

בתכנית שתי התערבויות קבוצתיות: סדנת הכנה לעולם העבודה וסדנה לרכישת מיומנויות למידה לקראת ההכשרה המקצועית.

בחוברת שלפניכם מפורט הסיליבוס של סדנת ההכנה לעולם העבודה המתקיימת בחודשים הראשונים להצטרפות הצעיר/ה לתכנית.

שותפים: השירות למתבגרים צעירות וצעירים במשרד הרווחה והשירותים החברתיים,

פריטי ידע קשורים

תכנית מענא: מודל הפעלה

תכנית 'מענא – איתנו מהתנדבות לקריירה' היא תוכנית לקידום המוביליות החברתית והגדלת תעסוקה מיטבית לבוגרי השירות הלאומי-אזרחי בחברה הערבית והדרוזית. התוכנית שואפת לפתח מסוגלות אישית ותעסוקתית. וזאת, תוך הקניית ידע ומיומנויות שיאפשרו לבוגרים לבחור, לתכנן וליישם את דרכם בהשכלה ובקריירה, מתוך מודעות ליכולות והאתגרים האישיים, הכרות מעמיקה עם עולם העבודה המשתנה וההזדמנויות הגלומות בו. חוברת […]

מסמך/מצגת 2021

אל העברית חלק ב׳ בעבודה

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית 'עברית+' לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה. לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אתר 2020

אל העברית חלק א׳ בכיתה

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית 'עברית+' לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה. לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אתר 2020

סיפתח – תכנית תעסוקה לאקדמאים עם מוגבלות: מדריך הפעלה

תדריך זה כולל את מודל ההפעלה והכלים שפותחו במהלך שנות פעילותה של התכנית. שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020
Send this to a friend