הדרך שלך להצלחה | סטרייב חיפה – צפון

מסמך/מצגת40 עמ'עברית

תוכנית "סטרייב", מייסודה של ג׳וינט ישראל-תבת, בחיפה ובצפון הוקמה במטרה לתת מענה לבלתי מועסקים, מתוך תפישה שהדרך לשיקום ולטיפול במשפחות הרווחה היא ע"י שילובם בעולם העבודה.

היום לאחר שבע שנות פעילות בחיפה ובצפון נראה כי נושא התעסוקה הוא חלק משמעותי בכל תהליך טיפולי-שיקומי שמוצע ע"י הרווחה וכמובן ע״י גופים שיועדו לכך מלכתחילה.

בימים אלו מדובר רבות בציבור הישראלי על הדרכים השונות להוצאת אנשים מעוני. לאורך שנים פועל צוות סטרייב הלכה למעשה בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות ע"י שותפות עם שירות התעסוקה ומרכזי תעסוקה ממשלתיים נוספים בצפון, שהחלו בקליטת ובהטמעת מסלולי "סטרייב" במסגרתם.

שותפים: המערכת לשירותים חברתיים וקהילה בעיריית חיפה, הקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי, משרד הכלכלה, שירות התעסוקה, לאומי אחרי, הרשות לפיתוח הנגב והגליל, עמותת ידידים

פריטי ידע קשורים

תכנית מענא: מודל הפעלה

תכנית 'מענא – איתנו מהתנדבות לקריירה' היא תוכנית לקידום המוביליות החברתית והגדלת תעסוקה מיטבית לבוגרי השירות הלאומי-אזרחי בחברה הערבית והדרוזית. התוכנית שואפת לפתח מסוגלות אישית ותעסוקתית. וזאת, תוך הקניית ידע ומיומנויות שיאפשרו לבוגרים לבחור, לתכנן וליישם את דרכם בהשכלה ובקריירה, מתוך מודעות ליכולות והאתגרים האישיים, הכרות מעמיקה עם עולם העבודה המשתנה וההזדמנויות הגלומות בו. חוברת […]

מסמך/מצגת 2021

אל העברית חלק ב׳ בעבודה

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית 'עברית+' לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה. לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אתר 2020

אל העברית חלק א׳ בכיתה

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית 'עברית+' לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה. לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אתר 2020

סיפתח – תכנית תעסוקה לאקדמאים עם מוגבלות: מדריך הפעלה

תדריך זה כולל את מודל ההפעלה והכלים שפותחו במהלך שנות פעילותה של התכנית. שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020
Send this to a friend