מודל ליווי תעסוקתי מומחה לצרכנים נותני שירות 2013

מסמך/מצגת54 עמ'עברית2013

תוכנית "צרכנים נותני שירות" שמה לעצמה כמטרה לספק מערך ליווי שיוביל לשילובו של אדם עם מגבלה/תיוג נפשי כעובד מן המניין במסגרות השיקום (צרכן נותן שרות) ולקדם את הכרת מסגרות השיקום בערכו של הידע הייחודי של הצרכן נותן השירות עבורן.

התוכנית מעודדת העסקת צרכנים נותני שירות שלא מתוך חסד אלא בזכות ומתוקף ניסיונם האישי אשר נותן להם את הכושר להפרות את השיח המקצועי, להציג נקודת מבט נוספת ולעיתים שונה ולהוות מודל לשיקום, להחלמה ולעשייה בעלת ערך.

שותפים: "יוזמה דרך הלב", אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות

פריטי ידע קשורים

תכנית מענא: מודל הפעלה

תכנית 'מענא – איתנו מהתנדבות לקריירה' היא תוכנית לקידום המוביליות החברתית והגדלת תעסוקה מיטבית לבוגרי השירות הלאומי-אזרחי בחברה הערבית והדרוזית. התוכנית שואפת לפתח מסוגלות אישית ותעסוקתית. וזאת, תוך הקניית ידע ומיומנויות שיאפשרו לבוגרים לבחור, לתכנן וליישם את דרכם בהשכלה ובקריירה, מתוך מודעות ליכולות והאתגרים האישיים, הכרות מעמיקה עם עולם העבודה המשתנה וההזדמנויות הגלומות בו. חוברת […]

מסמך/מצגת 2021

אל העברית חלק ב׳ בעבודה

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית 'עברית+' לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה. לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אתר 2020

אל העברית חלק א׳ בכיתה

ספר להוראת עברית כשפה שנייה. הספר הינו חלק מהתוכנית 'עברית+' לשילוב ולקידום החברה הערבית בשוק העבודה. לקבלת עותק ניתן לפנות אלינו ולחתום על מסמך אישור שימוש שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אתר 2020

סיפתח – תכנית תעסוקה לאקדמאים עם מוגבלות: מדריך הפעלה

תדריך זה כולל את מודל ההפעלה והכלים שפותחו במהלך שנות פעילותה של התכנית. שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020
Send this to a friend