אשלים: תכנית עבודה 2021

מסמך/מצגת25 עמ'עברית2020

המצגת כוללת תכניות לצמצום פערים וקידום מוביליות חברתית-כלכלית, עקרונות מנחים בעקבות משבר הקורונה, ונושאים במיקוד לשנת 2021

 

Send this to a friend