The Guide to Funder Collaboration with the Government of Israel

נוצר ע"י יניב פלר, סיגל
מסמך/מצגת67 עמ'אנגלית

תדריך לתורמים המבקשים ליצור שותפויות עם ממשלת ישראל, שיקולים מרכזיים ודרכי פעולה מומלצות

שותפים: Jewish Funders Network, קרן גנדיר, קרן רש״י

 

פריטי ידע קשורים

שימוש בוואטסאפ בקהילות למידה: להוציא את המיטב

פרקטיקות וטיפים על אופן השימוש בוואטסאפ ודרכים למינוף הכלי להעלאת דיון פורה, הכוונת השיח בקבוצה ולתמיכה בבניית קהילה לומדת שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2020

מרכזי הזדמנות: מדריך מקוצר להטמעת התוכנית ברשויות

מטרת חוברת זו לפרט את אופיים ואת אופן הפעלתם של מרכזי הזדמנות ולסייע לרשויות המתעניינות בהקמה של מרכזים כאלה, למנהלים ולעובדים של המרכזים הנמצאים בתחילת דרכם ומבקשים להתחבר לרעיונות המארגנים וליסודות שבבסיסם ולכל מי שמתעניין בתעסוקה וברווחה. החוברת מציגה את מודל העבודה של המרכזים, כפי שהם פועלים נכון לשנת 2020, לאחר חמש שנות הפעילות הראשונות שותפים: […]

מסמך/מצגת 2020

רמפה: גיוס משתתפים

אתרי המדיה החברתית של רמפה, תכנית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות שותפים: קרן משפחת רודרמן

מסמך/מצגת 2018

מדריך למעסיקים ביישום תכנית הכשרה בחניכות

מדריך זה מיועד לתת לעסקים כלים שיסייעו להם להוציא לפועל תכניות הכשרה בחניכות (Apprenticeship) לעובדים חדשים ו/או קיימים שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

מסמך/מצגת 2019
Send this to a friend