מובילים שינוי מזרח ירושלים | תכנית לצמצום פערים סוציו-אקונומיים במזרח ירושלים

מובילים שינוי מזרח ירושלים | תכנית לצמצום פערים סוציו-אקונומיים במזרח ירושלים

ההכרה בצורך לצמצם פערים במזרח ירושלים הייתה מבטיחה, אך כיצד ניתן לבצע את המשימה האדירה הזו – דבר זה לא היה ברור כלל......

מובילים דיגיטליים | ביסוס טרנספורמציה דיגיטלית באמצעות סוכני שינוי

מובילים דיגיטליים | ביסוס טרנספורמציה דיגיטלית באמצעות סוכני שינוי

התוצאה המיידית של תכנית מובילים דיגיטליים הייתה שלל פרויקטים דיגיטליים אשר שיפרו את חיי היומיום של האוכלוסייה, אך התוצאה ארוכ...

אשכולות אזוריים | תפיסה אזורית להבטחת שירותים המשרתים תושבים

אשכולות אזוריים | תפיסה אזורית להבטחת שירותים המשרתים תושבים

יותר ממחצית הערים, העיירות והמועצות האזוריות בישראל נמצאות בפריפריה של ישראל. רוב האוכלוסיות המוחלשות מהפריפריה יכולות להפיק ...

נבחרת הדירקטורים החברתית | חיבור דירקטורים לעמותת "מגרש ביתי"

נבחרת הדירקטורים החברתית | חיבור דירקטורים לעמותת "מגרש ביתי"

סיפורה המעניין של עמותת 'מגרש ביתי' והחיבור לנבחרת הדירקטורים החברתית...

5 אתגרי מערכת עיקריים


צוותי המשימה

פתרון אתגרי מערכת לאומיים, חברתיים וכלכליים
לכל האתגרים

השותפים שלנו