fbpx

רשות התחרות, ג’וינט-אלכא וועדת התחרות של ה- OECD משיקים את תוכנית “מקדמים תחרות”

"מגבירים תחרות". צילום Shai Pal מתוך Unsplash

ביום ה’ (10/9/20) הושקה תכנית משותפת של רשות התחרות, ג’וינט אלכא וועדת התחרות של ה- OECD. שלושת הגופים שילבו כוחות על מנת להקים פורום פנים ממשלתי שיעסוק בפתרון בעיות תחרותיות העומדות בפני משרדי הממשלה. בפורום חברים 12 סמנכ”לים בכירים ממשרדי הממשלה הכלכליים לטיפול משותף בנושאים תחרותיים.

הפורום יעסוק בשאלה כיצד מייצרים רגולציה שמקדמת את האינטרסים שעליהם אמונים משרדי הממשלה ומקדמת את התחרות בעת ובעונה אחת. עבודת הפורום תיעשה תוך עבודה משותפת על פרוייקטים ספציפיים שאותם מביאים נציגי המשרדים השונים לשולחן.

העבודה של נציגי המשרדים תיעשה תוך תמיכה וסיוע של רשות התחרות, ג’וינט-אלכא וועדת התחרות של ה- OECD שהתגייסה להיות שותפה לפרוייקט, מתוך הבנה שחיזוק התחרות תורם לאיכות ועלות השירותים של האזרחים ולחיזוק הפריון והצמיחה.

הממונה על התחרות עו”ד מיכל הלפרין מסרה: “תוכנית ‘מקדמים תחרות’ היא נקודת שיא במאמצים שעושה רשות התחרות מזה מספר שנים להגביר את מעורבותה הפנים ממשלתית ולהביא לקידום תחרות באמצעות קידום רפורמות, ייעוץ למשרדי ממשלה וקידום מהלכי דה רגולציה. התגייסותם של ג’וינט-אלכא ושל ה- OECD לסייע בהקמת הפורום ולהעניק לו תמיכה מקצועית היא הבעת אמון בפרויקט וביכולתו להביא לשיפור אמיתי וקידום הסדרה תחרותית בישראל.”

דילוג לתוכן
Send this to a friend