פניה לקבלת הצעות – שירותי ייעוץ בתחומי הרווחה, השירותים החברתיים והאזוריות במסגרת תוכנית קידום שירותים חברתיים באשכולות האזוריים

תאריך פרסום:
09/09/2021
מועד אחרון להגשה:
02/11/2021 14:00

‏10 אוקטובר 2021

 

הנדון: פניה לקבלת הצעות – שירותי ייעוץ בתחומי הרווחה, השירותים החברתיים והאזוריות במסגרת תוכנית קידום שירותים חברתיים באשכולות האזוריים

 

 1. ג'וינט ישראל (להלן: "המזמין") מזמין אתכם להציע הצעה למתן שירותים מקצועיים בתחומים רווחה, שירותים חברתיים ואזוריות, לתוכנית קידום שירותים חברתיים באשכולות האזוריים.

 

 1. רקע כללי על התוכנית

השלטון המקומי בישראל מתאפיין באתגרים מבניים- לרבות שונות בין רשויות וריבוי רשויות מקומיות קטנות וחלשות, היעדר ראייה רוחבית אזורית ויכולת לגמישות והתאמה מקומית של מענים לצרכים. כמענה למצב זה, התפתחו בעשור האחרון בישראל אשכולות אזוריים, כמודל וולנטארי של איגוד ערים, המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים בין הרשויות המקומיות החברות בו.

משרד הפנים פרסם לאחרונה, דו"ח המלצות הקורא להנהגת רפורמה במבנה הממשל בישראל, ולהקמה של רובד אזורי – זאת כאמצעי לייצר יעילות של המערכת השלטונית, להניע צמיחה של כלל המשק תוך קידום שוויון מרחבי וצמצום פערים. על מנת לקדם את יישום הרפורמה יש מקום להניע מהלכים של ביזור סמכויות לאזורים מחד, ולחזק את האשכולות האזוריים מאידך- כתשתית ליצירה של רובד אזורי מתפקד, בעל סמכויות ומשאבים.

משרד הרווחה, משרד הפנים ומשרד האוצר רואים חשיבות רבה בהרחבה והעמקה ברמת השירותים החברתיים וצמצום הפערים בין הרשויות בתוך האשכולות, וכן למתן מענה לרשויות קטנות בשירותים נוספים אותם לא קבלו במסגרת המענה המקומי עקב אי עמידה בסף כניסה לאותם שירותים.

על רקע זה, נוצר שיתוף פעולה לקידום נושא השירותים החברתיים במסגרת האשכולות האזוריים. מטרת שיתוף הפעולה היא לקדם את האסטרטגיה של שירותים חברתיים ואזוריות. מטרת התכנית היא ייזום, קידום ומימוש תכניות לקידום שירותים חברתיים באשכולות תוך ניצול היתרון לגודל הגלום באשכולות. תכניות אלו יוצאו לפועל באמצעות תפקיד ייעודי חדש ברמה האזורית, של מפתח שירותים חברתיים אזורי שיועסק באשכול. לאחרונה, נבחרו באמצעות קול קורא  11 אשכולות בהם גויסו מפתחי שירותים חברתיים אזוריים. מפתחים אלו נמצאים בימים אלו בהליך של גיבוש נתונים והתוויית תכניות עבודה ייעודיות, לכל אשכול.

ארגון ג'וינט אלכא ילווה את המיזם באופן שוטף ויפעל לפיתוח תפיסה, ידע וכלים שיתמכו את העבודה של מפתחי השירותים החברתיים באשכולות וילווה את פעילותם. בשנים האחרונות היתה אלכא מעורבת במספר תהליכים לקידום התפיסה האזורית בישראל- לרבות ליווי הקמתם של 5 האשכולות האזוריים הראשונים, ניהול "פורום המומחים לאזוריות" ליצירת תפיסת האזוריות החדשה בישראל; וליווי "הצוות לקידום אזוריות" בהובלה של מנכ"ל משרד הפנים שגיבש המלצות להקמה של רובד אזורי בישראל.

 

 1. פירוט השירותים הנדרשים:

על מנת לאפשר למפתחי השירותים להצליח במשימתם ולהוכיח את הערך המוסף שיכול להיות לאשכול כ"שחקן" משמעותי בקידום שירותים חברתיים עבור תושבים בישראל, יש צורך בליווי מפתחי השירותים באשכולות, בעבודתם, באופן שוטף. לצד ליווי תהליכי שיוביל צוות ג'וינט אלכא, יש צורך בליווי מקצועי-תכני, על ידי גורם מומחה בעולמות הרווחה והאזוריות. יועץ מומחה יחיד/ה ילווה את התוכנית ואת כלל מפתחי השירותים.

היועץ המומחה ילווה את התכנית במספר צירים, למשך תקופה של חצי שנה עם אופציה להארכה:

 1. הכוונה מקצועית של הצוות המוביל של התכנית:

את התכנית ילווה צוות שיורכב מנציגי משרד הרווחה, משרד הפנים ומשרד האוצר, בשיתוף ג'וינט אלכא. הגורם המומחה ייעץ לצוות המוביל בנושאים מקצועיים הקשורים בשירותים חברתיים ובהכוונת העבודה מבחינה מקצועית.

 • הערכה של כ- 5 שעות עבודה חודשיות.
 1. הכוונה מקצועית של ועדת ההיגוי של התכנית:

את התכנית תלווה ועדת היגוי מקצועית שתורכב מנציגי משרד הרווחה, נציגי האשכולות, הצוות המוביל ושותפים נוספים. ועדת ההיגוי צפויה להתכנס אחת לרבעון, לייעץ ולתקף החלטות מקצועיות, לסייע למפתחי השירותים באשכולות ולהוות שגרירי שינוי במשרד הרווחה ובאשכולות. הגורם המומחה ייעץ על פי צורך לועדת ההיגוי בנושאים מקצועיים הקשורים בשירותים חברתיים, ובהכוונת העבודה מבחינה מקצועית ומתוך הסוגיות שיעלו מהשטח.

 • הערכה של כ- 10 שעות כל 3 חודשים.
 1. ליווי של צוות ג'וינט אלכא בבנייה והעברה של תכנית הכשרה עבור מפתחי השירותים החברתיים באשכולות:

הליווי התהליכי של מפתחי השירותים החברתיים כולל יצירת קבוצת עמיתים של 11 המפתחים הפועלים באשכולות אזוריים, כמרחב מקצועי ללמידה והתפתחות מקצועית, בו ירכשו המובלים ידע וכלים חיוניים לתפקיד. היועץ המומחה ילווה את צוות ג'וינט אלכא בבנייה של התכנים הרלוונטיים ובהעברה שלהם. המפגשים הקבוצתיים יתקיימו אחת למספר שבועות.

 • הערכה של כ- 4 שעות עבודה שבועיות הכוללות פיתוח תכנים והעברה שלהם וייעוץ לצוות ג'וינט אלכא ולגורמים המובילים במשרדי הפנים והרווחה.
 1. שעות ייעוץ פרטניות עבור מפתחי השירותים החברתיים באשכולות: היועץ יעמוד לרשות המפתחים להכוונה מקצועית ולפתרון דילמות מקצועיות בהתאם לצרכים שוטפים.
  • הערכה של כ-5.5 שעות עבודה שבועיות, חצי שעת ייעוץ שבועית עבור כל מפתח. 
 1. תנאי סף:

ניסיון בליווי מקצועי של לפחות שני פרויקטים ב-5 השנים האחרונות, של פיתוח שירותים חברתיים בדגש על שירותי רווחה, המערבים גורמי ממשלה ואשכולות אזוריים ו/או רשויות מקומיות.

 1. הצעת מחיר:

יש להגיש הצעת מחיר עם תמחור עבור תשומות, מפורטת לפי מרכיבי העלות השונים – פירוט מחיר לשעה, מספר שעות ועלות כוללת. הגשת הצעת המחיר פירושה הצהרה בדבר יכולת לעמוד במסגרת הזמנים והזמינות הנדרשים. תעריף המקסימום לשעה כולל מע"מ הינו 400 ₪.

תשלום התמורה יתבצע בהתאם לשעות העבודה שיבוצעו בפועל ע"י נותן השירותים. אחת לתקופה שתוגדר, יעביר נותן השירותים למזמין דו"ח הכולל פירוט של הפעולות שבוצעו על ידו באותה תקופה, בחלוקה לנושאים ומספר שעות, בצירוף חשבון לתשלום.

 1. אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה

הצעות שיתקבלו יבחנו על ידי ועדה מקצועית של תוכנית שירותים חברתיים באשכולות האזוריים על פי אמות המידה הבאות:

 

אמת מידה פירוט מרכיבי הבדיקה אחוז
ניסיון בתחום האזוריות ובתחום השירותים החברתיים ניסיון מעשי בעבודה עם ממשלה וגם עם אשכולות אזוריים ו/או רשויות מקומיות בנושא שירותים חברתיים ניתוח 2 דוגמאות לפרויקטים המערבים ממשלה ואשכולות ו/או רשויות מקומיות בנושא פיתוח שירותים חברתיים או מחקר והערכה של שירותים חברתיים, בדגש על שירותי רווחה 55%
התרשמות אישית ממידת ההתאמה לתפקיד ולמאפייניו התאמת המציע לביצוע הפרויקט על פי ראיון והתרשמות כללית לראיונות יוזמנו המציעים אשר הצעותיהם יקבלו את הציונים הגבוהים ביותר 20%
התמורה המבוקשת הצעת המחיר של המציע, יש לפרט לפי מרכיבי העלות השונים (פירוט מחיר לשעה, מס' שעות ומחיר כולל) ההצעה הנמוכה ביותר תקבל את הניקוד המקסימלי ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי.

 

25%

 

 1. אופן הגשת ההצעה
  • א. המציע יגיש את הצעתו באמצעות מערכת מקוונת "משיק".
  • ב. לקבלת מסמכי ההליך ורישום המציע יש לשלוח דוא"ל לכתובת: [email protected] בצירוף הפרטים הבאים: שם ההליך, שם הגוף הפונה, מספר ח.פ./ע.מ, שם ומשפחה של איש הקשר, מס' טלפון, מס' סלולרי, ודוא"ל של איש הקשר.
  • ג. לצורך קבלת הנחיות, הגשת הצעות ולכל סיוע טכני בכל הקשור למערכת ה"משיק" – ניתן לפנות למוקד התמיכה של החברה לטלפון 050-9029377
  • ד. כל פניה בנוגע להליך זה יש לשלוח לכתובת המייל הבאה (נא לוודא קבלת המייל): [email protected]
  • ה. כל מציע רשאי בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני, בשאלות או הבהרות, לכתובת המייל בסעיף 7.4. השאלות שנשאלו והתשובות יישלחו לכל מי שפנו וקיבלו את מסמכי ההליך.
  • ו. לוח הזמנים של ההליך
שלב תאריך
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 19/10/21 בשעה 14:00
מועד אחרון להגשת הצעות 2/11/21 בשעה 14:00

 

 1. בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע, כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה ושלמה וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של המזמין. בנוסף על האמור לעיל, בהגשת הצעתו יראה המציע, כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו וכמי שערך כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה ולא תשמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה או אינו מופיע בה.

 

 1. המזמין יהיה רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו, לרבות אישור, היתר או רישיון כנדרש על פי תנאי הליך, להשלים את המצאת הנ"ל, תוך פרק זמן שיקבע על ידו, ובלבד שכל מסמך כאמור, יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע בתנאי הליך זה. למען הסר ספק, אין על המזמין כל חובה לדרוש מהמציע השלמת מסמכים כאמור.

 

 1. המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההליך, להוסיף להם או למחוק מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכי ההליך או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת שהיא.
 1. מסמכים שיש לצרף להצעה:
 • א. תעודת רישום של הגוף המציע או תעודת עוסק מורשה.
 • ב. אישור על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות התשל"ו – 1976), המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

במידה והמציע הוא חל"צ או עמותה, יש לצרף תקנון ואישור ניהול תקין בתוקף.

 • ג. אישור רשמי על פרטי חשבון הבנק/ צילום צ'ק מבוטל.

 

 • ד. קורות חיים מפורטים של היועץ/ת הנותן את השירותים בפועל, כולל פרטים אישיים והשכלה.

 

 • ה. 2 דוגמאות לפרויקטים המערבים ממשלה ואשכולות ו/או רשויות מקומיות בנושא פיתוח שירותים חברתיים, בדגש על שירותי רווחה, שבוצעו על ידי היועץ המוצע לפרויקט. נא להציג פירוט של הפרויקט ושל תפקידו של היועץ במסגרת הפרויקט, ובמידת הניתן לצרף תוצרים.

 

 1. מובהר כי איננו מתחייבים לקבל הצעה כלשהי מבין ההצעות שיוגשו. למזמין שמורה הזכות לשנות את היקף ההתקשרות, לפצלה בין המציעים ואף לבטלה במידה ויחולו שינויים הדורשים זאת.

 

 1. נותן השירותים הנבחר יחתום על הסכם למתן שירותים ועל הצהרה לשמירה על סודיות.
 • המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. מובהר, כי גם לאחר מסירת ההצעה למזמין יהיה המזמין רשאי לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים, כולם או אחד/ים מהם, לנהל מו"מ עם המציעים כולם או אחד/ים מהם, או עם מציעים נוספים אחרים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג. המזמין יהיה רשאי להתקשר בהסכם, עם כל מי שיחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג בתנאים הקבועים בהליך זה. בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו, יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי הליך זה או שלא לקבל כל הצעה או לבטל הליך זה והכל בכפוף להוראות הליך זה.

 

 • המזמין יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו/או איכות השירות, או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה.

 

 • המזמין רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע עם המזמין או עם גורמים אחרים, ככל שידוע למזמין על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלמזמין ניסיון קודם עם המציע, חוות הדעת של המזמין תקבל משקל מכריע בעת הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.

 

 • מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 20 לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גוף אחר מיסודו של המזמין, שקיימת לגביו חוות דעת שלילית. במקרה כזה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית. למען הסר ספק, מובהר כי המזמין רואה בהגשת הצעה ע"י המציע, הסכמה לתנאי זה.

 

 • החליט המזמין לקבל הצעה כלשהי, יודיע על כך למציע. מובהר מפורשות, כי רק ממועד חתימתו של המזמין על הסכם מתן השירותים יהווה הסכם זה הסכם מחייב. כל עוד לא נחתם ההסכם על ידי המזמין, תחשב ההצעה כהצעה בלתי חוזרת של המציע עד למועד שבו יודיע המזמין למציע כי הצעתו לא התקבלה.

 

 • המזמין יודיע לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיו על אי קבלת הצעתו.

 

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למזמין, ההצעות המפסידות תעמודנה בתוקפן 90 יום נוספים לאחר סיום הליכי ההליך ומתן הודעה למציע הזוכה, וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם המזמין או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע הזוכה. בנסיבות מעין אלה יהיה המזמין רשאי (אך לא חייב) על פי שיקול דעתו הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה בהליך.

 

אורי גיל,

מנכ"ל ג'וינט – אלכא