הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

תאריך פרסום:
25/03/2021
מועד אחרון להגשה:
22/04/2021 14:00

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו-3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם ד"ר גילה מלך לצורך קבלת שירות ייעוץ עם התמחות במדידה והערכה בעולמות האימפקט החברתי.

תיאור עיקרי ההתקשרות:

1. הג'וינט פועל באסטרטגיה מוכוונת אימפקט וחשיבה תוצאתית.

2. הג'וינט נזקק לשירותי ייעוץ בהתמחות במדידה בחשיבת אימפקט בעולם החברתי ובעולמות השותפים (ממשלה, מגזר חברתי והשלטון המקומי), על מנת לסייע לג'וינט בבניית התשתיות הנדרשות: שיטות וכלים, ידע ומיומנויות, והטמעת דרך המימוש בעולם המדידה והמחקר המותאם לאסטרטגיית הג'וינט ולחשיבת אימפקט. מטרת שירותי הייעוץ היא לייעץ לג'וינט בכל הקשור בבניית תשתית, בייעוץ לגורמים המיישמים, בייעוץ מול ספקי מחקר מבחוץ, ובתהליכי התקשרות עם יועצי ביצוע שונים בתחומי המחקר וההערכה. שירותי הייעוץ יכללו הגדרת תאוריות שינוי ומודל לוגי והמדדים המתאימים ברמות השונות, הגדרת מודל מחקר והדרישות ממבצעי המחקר, הרחבת הידע והמיומנויות בקרב מנהלי תוכניות ומהלכים, בניית כלים ותוכניות הטמעה, סיוע בחשיבה על הכשרות וכל ייעוץ נוסף שיקדם את קפיצת המדרגה הנדרשת בארגון למדידת אימפקט חברתי.

3. לטובת בניית יכולות ארגוניות בצורה יעילה, חשוב ששירותי הייעוץ ינתנו על ידי יועץ מומחה אחד, המקיף את כלל הנסיון והידע הנדרשים (ולא צוות ייעוצי).

4. כמו כן נדרש היועץ להתחייב שלא לספק שירותי ביצוע מחקרים בפועל בתקופת מתן השירות.

5. לביצוע התפקיד בהצלחה, נדרש שילוב ייחודי של נסיון וידע בביצוע תפקידים בפועל, ביעוץ, ובהכשרה, כמפורט:

 • נסיון בתפקיד ניהולי בכיר בתחום המדידה וההערכה בארגון חברתי גדול בו מתבצעת מדידה במספר תחומים חברתיים שונים
 • נסיון בהקמת תשתיות למדידה בחשיבה תוצאתית, כולל הגדרת מתודולוגיה וכלים
 • נסיון ביישומי מדידה ממוחשבים והבנה של עולם ה-data במדידה
 • נסיון בהובלת מחקרים ברמה אקדמית (לפחות מחקר ברמת תואר שלישי) והבנת עומק של דרך העבודה מול גורמי מחקר
 • נסיון וידע בעולם ניהול השינוי ובתהליכי הטמעה ארגוניים בארגון גדול
 • נסיון בייעוץ בעולם המדידה והמחקר בממשלה וארגונים מקומיים ובמגזר השלישי
 • ידע רחב ויכולת הנחיה והקניית ידע מוכחת, ובבניית כלי ידע והכשרה בעולם המדידה – בניית קורס אקדמי בנושא
 • נסיון בעולם הפילנתרופי בתפקיד ניהולי בתחומי המדידה וההערכה

6. ד"ר גילה מלך עונה על כל הקריטריונים כאחד:

 • שימשה כמנהלת יחידת למידה מדידה והערכה בארגון מעוז, ובה 7 חברי צוות. הנחתה אנליסטים, מובילות הערכה, מנהלים וחברי רשת.
 • הטמיעה חשיבה תוצאתית בארגון ברמה רחבה.
 • פיתחה מתודה לניהול מבוסס נתונים והטמיעה אותה בארגון. פיתחה והטמיעה הכשרות בנושא זה לחברי הרשת.
 • פיתחה מדידת שינוי מערכת ובנתה כלים ללמידה ותחקור למטרות (improvement science)
 • שותפה להקמת מרכז הידע והאסטרטגיה של מעוז
 • פיתחה קורס ראשון מסוגו בארץ בנושא מדידה והערכה בשדה החברתי עבור תלמידי תואר שני במרכז הבינתחומי, הרצליה
 • ניהלה את יחידת המדידה וההערכה בקרן רוטשילד, קיסריה
 • ניהלה את תחום המדידה וההערכה ב IVN
 • בעלת תואר PHD והובילה מחקר ברמה זו. היתה מרצה לשיטות מחקר.
 • ייעצה לממשלה, לעמותות ולקרנות

7. היקף ההתקשרות: 255,000 ₪

8. תקופת ההתקשרות: שנה אחת מיום ההתקשרות בפועל עם אפשרות הערכה לשנה נוספת ועד שלוש שנים נוספות.

אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: [email protected] וזאת לא יאוחר מיום 22.4.21 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל להפעיל את התוכנית בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 050-4008666 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.