קול קורא להגשת מועמדות לתוכנית ההטמעה לעבודה מרחוק ברשויות מקומיות

תאריך פרסום:
14/09/2020
מועד אחרון להגשה:
22/10/2020 14:00
טפסים להורדה:

רשויות מקומיות מוזמנות בזה להגיש בקשה להשתתף בתוכנית ההטמעה לעבודה מרחוק (להלן: “התוכנית”). מטרת התוכנית הוא לסייע לרשויות מקומיות לחזק את יכולות העבודה מרחוק, באמצעות חיבור למערכות מידע, באופן שיגביר את האפקטיביות, היעילות והתפקוד הארגוני בזמני שגרה וחירום.

התוכנית הינה שותפות בין מטה ישראל דיגיטלית במשרד הדיגיטל הלאומי, משרד הפנים וג’וינט ישראל (חל”צ).

תנאי סף להשתתפות בתכנית:

1. מספר תושבים ברשות: 10,000 תושבים ומעלה.

2. הרשות נמצאת באשכול סוציו-אקונומי 1-6.

3. עמידת הרשות בדרישות הבאות:

3.1 הקצאת 2-3 בעלי תפקידים ברשות

  1. 3.1 מנכ”ל/מנהל בכיר הממונה ע”י ראש הרשות – שישתתף במפגש הפתיחה של התכנית ופגישות קבלת ההחלטות של צוות הרשות במהלך התכנית אחת לשבוע.
  2. 3.1 גורם טכנולוגי (מהרשות/מהאשכול) הממונה ע”י ראש הרשות– שישתתף בכל הפורומים ופגישות קבלת החלטות, ויהיה אחראי ליישום ההחלטות.
  3. 3.1 גורם מתכלל לפרויקט מטעם הרשות, המועסק באופן ישיר על ידי הרשות נוסף על תפקידו.

3.2 קיימת תשתית אינטרנט ברשות

לפרטים מלאים על התכנית והסברים כיצד להירשם ולהגשת מועמדות יש ללחוץ כאן

 

מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הקול הקורא ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול הקורא, אלא להוסיף עליהם.

הבקשה המלאה תוגש באמצעות הלינק