קול קורא – דרושים כלים מקוונים להערכת כישורים

תאריך פרסום:
22/07/2021
מועד אחרון להגשה:
08/08/2021 14:00
טפסים להורדה:
קולקורא_כישורים.pdf

מרכז הכישורים הלאומי הוא מיזם שפותח ע"י ג'וינט ישראל-תבת ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מטרת המרכז לקדם פיתוח של כישורי המאה ה-21 עבור אוכלוסיות מורחקות משוק התעסוקה, כחלק מתהליך שיפור מיומנויות ופתיחת הזדמנויות לתעסוקה איכותית.

מטרת מרכז המבחנים לפתח כלים למדידת כישורים אלה: מצד אחד להעריך את רמת משתתפי התוכניות והתקדמותם ברכישת הכישורים, ומצד שני לעקוב אחר האפקטיביות של התוכניות השונות לקידום תעסוקתי.

תשתית מבחנים זו תוכל לשמש גם לצרכי הכוון, השמה ואקרדיטציה לכלל האוכלוסיות ובכך לקדם את שילוב האוכלוסיות אשר לא זכו להשכלה פורמלית מוכרת.

מרכז המבחנים מיועד לבחון שורה של כישורים ע"פ מודל ה-I PRO שפותח בג'וינט-תבת: מכישורי בסיס, כגון אוריינות שפה עברית ואנגלית ואוריינות דיגיטלית, לצד כישורי עבודה במאה 21 כגון למידה עצמאית, פתרון בעיות, ניהול עצמי ומדדי חוסן (מסוגלות/חוללות, GRIT, פרואקטיביות).

באילו כישורים מתמקדת התוכנית?

התוכנית מתמקדת כרגע בשלושה כישורי בסיס (I CAN):

  • אוריינות שפה אנגלית (ע"פ מחוון של המועצה הבריטית לאוריינות שפה CEFR)
  • אוריינות שפה עברית (בהקבלה למחוון אנגלית CEFR)
  • אוריינות דיגיטלית ע"פ מחוון OECD – DIGCOMP

ובנוסף, בחמישה כישורים "רכים":

  • I GROW – מבדק למידה עצמאית (ללמוד באופן עצמאי ולמידה מנסיון)
  • I MIX – עבודת צוות ותקשורת בינאישית, עבודה עם השונה ממני
  • I TASK – ניהול עצמי (ניהול זמן ומשימות, פעולה בעמימות, זריזות, EXECUTIVE FUNCTIONS)
  • I DEAL – פתרון בעיות (פתרון בעיות מורכבות, עיבוד מידע מורכב, חשיבה ביקורתית, יצירתיות)
  • I AM – מבדק חוסן (GRIT, מסוגלות/חוללות עצמית, פרואקטיביות, GROWTH MINDSET)

אילו כלים אנו מחפשים?

אנו מחפשים כלים מגוונים שיסייעו לנו לפתח ולהעריך את כישורי עובדי העתיד באמצעים מקוונים בלבד על בסיס מחוונים והגדרות בינלאומיות. כלים אלה מיועדים למדידה במספר נקודות זמן לאורך תהליך ההכשרה: עם הכניסה לתוכנית, במהלך ההכשרה (לטובת משוב ביניים והצבת יעדים לשיפור), בסיום ההכשרה (כחלק מהערכת ההישגים וכמתן אקרדיטציה).

על הכלים להיות מוכוונים לכישורים הניתנים לשינוי (לא תכונות אישיות קבועות או אינטליגנציה), יש לציין באם הכלים מותאמים למגוון רחב של אוכלוסיות (מותאמים מבחינת תכנים וויזואלית), ובאיזו מידה ניתן להתאים למגוון מגזרים (חרדים, ערבים וכד'), לאנשים עם מוגבלויות ושניתן להעביר במספר שפות (עברית, ערבית, אנגלית, רוסית).

כלים אשר ייבחרו ישולבו במסגרת פיילוטים שונים לבחון התאמתם לצרכי התוכנית במהלך השנתיים הקרובות (עד סוף 2022).

  • שאלות הבהרה – במידת הצורך, ניתן להפנות שאלות לשרון פישר, ר' תחום מדידה והערכה במיזם הכישורים הלאומי – [email protected]
  • הגשת מועמדות – גופים המעוניינים להציע כלי מדידה והערכה מתבקשים למלא את השאלון המצורף בלינק הנ"ל https://forms.gle/d2RqNuTuvVQ1zUug6

הגשת הצעות תתקבל עד לתאריך 8.8.20

התקציב המקסימלי של ההתקשרות במסגרת פנייה זו לספק, יהא עד לסך של 50,000 ₪ כולל מע"מ.

למידע אודות אמות המידה לבחירת ההצעות ראו קובץ מצורף.