fbpx

הסיפור שלנו

הג’וינט הוא הארגון היהודי ההומניטארי הגדול בעולם.

מאז 1914 פועל הג’וינט ב-70 מדינות ומעניק רשת ביטחון ליהודים במצוקה, מחזק ובונה קהילות יהודיות ומספק שירותי סעד והצלה בעת משבר ואסון.

בישראל, פועל הג’וינט כמרכז הפיתוח החברתי של ישראל, בשיתוף פעולה אסטרטגי עם הממשלה, הרשויות, המגזר השלישי והעסקי ושותפים נוספים, אשר יחד מעצבים את העתיד החברתי של ישראל. כל זאת במסגרת מספר שותפויות אסטרטגיות עם ממשלת ישראל:

>> ג׳וינט-אשל: פיתוח פתרונות להזדקנות מיטבית

>> ג׳וינט-אשלים: פיתוח פתרונות לקידום מוביליות חברתית

>> ג׳וינט-תבת: פיתוח פתרונות לשילוב בתעסוקה ולהעלאת הפיריון ולקידום שותפות ומעורבות של החברה החרדית

>> ג׳וינט-ישראל מעבר למגבלות: פיתוח פתרונות לקידום חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות

>> ג׳וינט-אלכא: פיתוח פתרונות לקידום יעילות ומועילות המערכות הציבוריות

כמו כן, הקים הג׳וינט יחד עם קרנות הביטוח הלאומי את הכוורת – ההאב החברתי של ישראל.

מאז הוקם הג׳וינט, השקיע הארגון למעלה מ-10 מיליארד ש״ח בצרכים החברתיים וההומניטאריים של החברה הישראלית. ג’וינט ישראל משקף את המחויבות של יהדות התפוצות ליטול חלק במאמציו של העם בישראל לבנות חברה איתנה.

הארגון בונה תשתיות של עשרות תכניות, שירותים חברתיים ויוזמות המשנות את פני החברה בישראל. ילדים ונוער בסיכון גדלים לעתיד טוב יותר, קשישים יכולים להזדקן בקהילה בכבוד, אנשים עם מוגבלות חיים באופן עצמאי בקהילה, בלתי מועסקים משתלבים ומתקדמים בתעסוקה איכותית והמערכות החברתיות עובדות באופן יעיל.

לאורך השנים...

דילוג לתוכן