fbpx
האוטובוס של יוסי

האוטובוס של יוסי

בשבוע שעבר התקיים הסיור השני של ה”אוטובוס של יוסי” – יוזמה משותפת של ג’וינט-אלכא ומשפחת בכר במסגרת פעילות המלגה ע״ש ד”ר יוסי בכר ז”ל, לשעבר מנכ”ל משרד האוצר, יו”ר בנק דיסקונט ויו”ר הוועדה המייעצת לג’וינט-אלכא

ועידת שוק ההון האנושי

ועידת ‘שוק ההון האנושי’ 2023

השבוע התקיימה הועידה בהובלת ג’וינט-תבת ומשרד העבודה, שנערכה במרכז פרס לשלום וחדשנות. הוועידה עסקה השנה באתגר הגדלת הפריון ובדרכים בהם ניתן למצות את הפוטנציאל הטמון בהון האנושי במדינת ישראל.

מהלך Muni100 יוצא לדרך

כחלק מההיערכות להזדקנות האוכלוסייה יוצא לדרך בימים אלה מהלך רשות מקדמת הזדקנות מיטבית –  Muni100, אשר חותר לקדם את היערכות הרשויות המקומיות לאתגר הזדקנות האוכלוסייה בעידן של 100 שנות חיים, והוא מתבסס על למידה ממודל ‘ערים ידידותיות גיל’ שפיתח ארגון הבריאות העולמי (WHO).

דילוג לתוכן