fbpx

מהלך Muni100 יוצא לדרך

כחלק מההיערכות להזדקנות האוכלוסייה יוצא לדרך בימים אלה מהלך רשות מקדמת הזדקנות מיטבית –  Muni100, אשר חותר לקדם את היערכות הרשויות המקומיות לאתגר הזדקנות האוכלוסייה בעידן של 100 שנות חיים, והוא מתבסס על למידה ממודל ‘ערים ידידותיות גיל’ שפיתח ארגון הבריאות העולמי (WHO).

עידוד השתתפותם של צעירים ערבים בתכניות שנת מעבר

תכניות שנת מעבר הם מודל לתכניות פיתוח אישי, אשר בהן יכולים צעירים שמסיימים תיכון להיחשף למגוון תחומים, לרכוש כלים ומיומנויות נדרשות בציר האישי והמקצועי, להשתתף במסגרות התנדבות ומעורבות חברתית וגם לרכוש מקצוע ולהכיר את שוק העבודה.

BOOST – בקשה למלגה חודשית ללומדים בהכשרה מקצועית ו/או תעסוקתית

הענקת מלגות ללומדים בהכשרות מקצועיות\תעסוקתיות המפוקחות על ידי האגף להכשרה מקצועית או מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה, במטרה לעודד הרשמה להכשרות, להפחית נשירה ולמקסם פוטנציאל עבודה בתחום הנלמד, וכל זאת בכדי לסייע בצמצום פערים חברתיים ולהעלות את פריון משק התעסוקה בישראל.

דילוג לתוכן