fbpx

חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות

קידום חיים עצמאיים לאנשים עם מוגבלות, וצמצום פערים חברתיים – כלכליים בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות.

המדדים שנרצה לשנות

18%

מהאנשים עם המוגבלות בישראל חשים בדידות

לעומת 3% באוכלוסייה הכללית

7,821 ש"ח

זה השכר הממוצע של אדם עם מוגבלות

שזה 25% פחות מהשכר הממוצע של אדם ללא מוגבלות (10,428 ₪ - שכר ממוצע במשק).

10,000

אנשים עם מוגבלות חיים במוסדות בישראל.

לעומת 20,000 אנשים עם מוגבלות בארה"ב (מתוך 320 מיליון).

האתגר

קיים פער גדול בהזדמנויות להשתתפות במעגלי החיים ולבניית חיים עצמאיים/אוטונומיים בין אנשים עם מוגבלות לבין אנשים ללא מוגבלות בישראל.  הפער גורם נזק בריאותי, כלכלי, חברתי ורגשי לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם, פגיעה בפריון העבודה במשק, פגיעה בלכידות החברתית וכתוצאה מכך פגיעה בצמיחה הכלכלית.

שווה לדעת

80% מכלל האנשים עם מוגבלות בישראל לא נולדו עם מוגבלות.
ל-47% מהאנשים עם מוגבלות בישראל יש יותר ממוגבלות אחת.

דרכי פעולה

תוכנית בשלב הפצה

תמיכה בקבלת החלטות

בניית תהליך מוסדר של הכשרה וליווי לאדם הנתמך ולתומך, המאפשר לאדם לקבל החלטות על חייו. בניית מודל של תמיכה בקבלת החלטות בערוץ משפטי וערוץ ההסכמי, כמודל חלופי. הצורך אפוטרופוס הוא אדם או עמותה הממונה על-ידי בית המשפט לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו. מדי שנה מתמנים בישראל כ-10,000 אפוטרופוסים. בשנת 2018 […]

תוכנית בשלב ניסוי בשטח

דיור נתמך מעובה

ליווי אנשים עם מגבלה מורכבת לדיור עצמאי בקהילה. הצורך אנשים עם מגבלה מורכבת זקוקים לעזרה על מנת לבנות מערך תמיכות שיסייע להם להתגורר בקהילה. קהל היעד אנשים עם מגבלה מורכבת: אוטיזם בתפקוד בינוני וקשה, מש”ה בתפקוד בינוני וקשה, מגבלה פיסית המשלבת מגבלה נוספת הדורשת הערכות מיוחדת (מלבד מטפל אישי) במגורים בקהילה. הפעילות ליווי כל משתתף […]

תוכנית בשלב הפצה

“הקול השקט”

פיתוח מענים וכלים לקידום שילוב בחברה של בדואים חירשים וכבדי שמיעה בנגב. הצורך כ-5,000 חירשים וכבדי שמיעה באזור הנגב בכל הגילאים. שיעור האנשים החרשים בקרב אוכלוסייה זו גבוה יותר מן הממוצע הכללי בארץ. הבדואים החירשים וכבדי השמיעה מרוכזים בשלושה שבטים עיקריים, כאשר לכל שבט שפת סימנים משלו בדיאלקט מקומי, בפישוט לשוני ובהתאמה תרבותית מקומית. הבדואים […]

תוכנית בשלב הפצה

השכלה גבוהה לערבים עם מוגבלות כדלת לתעסוקה

ליווי, תמיכה והנגשה לסטודנטים עם מוגבלות מהחברה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה. הצורך על פי דו”ח של משרד הכלכלה רק 5.6% מערבים עם מוגבלות הם בעלי השכלה אקדמית, לעומת 19.4% בקרב יהודים עם מוגבלות. ערבים עם מוגבלות מתקשים להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה בגלל חסמים שונים הקשורים לפערים בידע ובמיומנויות, צרכי נגישות ייחודיים בשל המוגבלות, השפה והתרבות, […]

תוכנית בשלב הפצה

מגמה לעתיד

שיפור סיכוייהם של צעירים עם מוגבלות להשתלב בשוק התעסוקה החופשי על ידי הקניית מיומנויות לעולם העבודה החדש והסמכה מקצועית במוסדות לימוד אקדמיים. הצורך כ-3,500 צעירים עם מוגבלות מסיימים את הלימודים ללא תעודת בגרות וללא תעודת מקצוע ומתקשים להשתלב בתעסוקה ו/או בשירות משמעותי. ללא הכנה מתאימה, סיוע משמעותי ועבודה עם המערכת המשפחתית כתומכת בהשתלבות ילדיהם בשוק […]

תוכנית בשלב הפצה

שיבולים

מתן זכות שווה לצעירים עם מוגבלות להשתלבות במכינות הקדם הצבאיות הקיימות כהכנה לשירות צבאי. הצורך צעירים עם מוגבלות מודרים על פי רוב ואינם מקבלים הזדמנות שווה להנהיג ולהוביל. נדרשת התייחסות הן לפיתוח מנהיגות של הצעירים עם המוגבלות שמשמעותה קידום זכויותיהם ואיכות חייהם, והן התייחסות לדור המנהיגים ומקבלי ההחלטות העתידיים המתחנכים בחלקם במכינות הקדם צבאיות. קהל […]

תוכנית בשלב הפצה

עתודות לוקאלינק

הקמת נבחרת מנהיגים צעירים עם וללא מוגבלות בשירות הציבורי וכמובילי שינוי עמדות בקהילתם. הצורך השירות הציבורי, בכל דרגותיו, מהווה יעד התפתחות, מנהיגותי ותעסוקתי לצעירים עם מוגבלות, ומשקף את חלקם היחסי באוכלוסייה. 3,320 עובדים עם מוגבלות מועסקים בשירות הציבורי, הם מהווים 4.2% מכלל העובדים ואינם עומדים ביעד הייצוג לאנשים עם מוגבלות (5%). ככול שעולים ברמת הבכירות […]

תוכנית בשלב הפצה

Friending שינוי עמדות

תכנית לשינוי עמדות של האוכלוסיה הכללית ביחס לאנשים עם מוגבלות. הפעילות מתרחשת במרחבי חיים מגוונים ככל הניתן – אקדמיה, מגזר עסקי, אמנות ועיצוב, קהילות ומנהיגי קהילה ובקרב נותני שירות – יחד עם מרצים מתחום המוגבלות. הצורך דעות קדומות וסטיגמות על אנשים עם מוגבלות מובילות להדרתם מהמרחב הציבורי ויוצרות תחושות בדידות. המפגש הבלתי אמצעי של אנשים […]

תוכנית בשלב ניסוי בשטח

מעגלים

העלאת תחושת שייכות והפחתת בדידות של אנשים עם מוגבלות על ידי יצירה ותמיכה במעגלים חברתיים בקהילה. מודל עבודה שמייצר לאדם עם מוגבלות מעגל השתייכות. הצורך אנשים עם מוגבלות מתמודדים עם בדידות בהיקפים גדולים יותר בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות. קהל היעד אנשים עם מוגבלות. הפעילות פיתוח והפעלה של מערך הכשרות לבעלי תפקידים ולבני משפחות מלווים ליצירת […]

תוכנית בשלב הפצה

חזרה הביתה

ליווי אנשים עם מוגבלות חדשה ובני משפחותיהם, משלב האשפוז לשיקום מוצלח בקהילה. התוכנית מכוונת לשמור את הרצף הטיפולי מאשפוז לקהילה, לסייע לאדם ולמשפחתו בכל תחומי החיים, כולל מיצוי זכויות, התאמת הסביבה הפיזית למצבו החדש, שיקום בריאותי וחזרה לתפקוד בקהילה, בתעסוקה ובכל תחום שיבחר האדם. הצורך מעל 70% מאנשים עם מוגבלות בגילאי עבודה, הינם אנשים עם […]

תוכנית בשלב הפצה

ריבוי מוגבלויות

בניית מנגנון פעולה ארצי / אזורי שיאפשר לאנשים עם יותר ממגבלה אחת, למצות את זכויותיהם תוך התמודדות עם פיצול המענים המובנים במשרדים השונים, באמצעות בניית תכנית שיקום אישית והתאמת השירותים לאדם על פי צרכיו ורצונותיו. הצורך דוחות מחקר מהשנים האחרונות מלמדים כי 40-50% מקרב אנשים עם מוגבלות הינם אנשים עם יותר ממגבלה אחת. אוכלוסייה זו […]

תוכנית בשלב ניסוי בשטח

עצמאים בשטח – דירות אימון

הכשרת בני נוער עם מוגבלות לחיים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה. התכנית מאפשרת לבני נוער עם מוגבלות להתנסות בחיים עצמאיים ואוטונומיים במסגרת קבוצה קטנה שתיפגש אחת לשבוע לפעילות ולינה משותפת. הצורך לבני נוער עם מוגבלות יש פחות הזדמנויות להתנסויות טבעיות התורמות לפיתוח העצמאות במהלך ההתבגרות. בנוסף, בגלל מאפייני המוגבלות ותפישות של הגנת יתר, ישנה לרוב מעורבות גבוהה […]

תוכנית בשלב הפצה

בתים חכמים

קידום חיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות באמצעות שימוש בפתרונות טכנולוגיים מתקדמים וגיבוש מודל להתאמת פתרונות טכנולוגים להגברת עצמאות. הצורך טכנולוגיה המותאמת לצרכיו ולסביבתו של האדם עם המוגבלות מגבירה את עצמאותו ואת יכולת ההשתתפות שלו בחברה. היא מצמצמת את הצורך בשירותי תמיכה ומפחיתה את עלויות הטיפול. למרות זאת, רק אחד מכל 10 אנשים עם מוגבלות […]

תוכנית בהטמעה מלאה

אב”ן דרך

“אזור בריאות נגיש” – קידום אורח חיים בריא בקרב אנשים עם מוגבלות. סדנאות לשינוי הרגלי חיים המסייעות למשתתפים לעבור תהליך ארוך טווח לאימוץ הרגלי חיים בריאים. הצורך אנשים עם מוגבלות נמצאים בסיכון גבוה יותר למחלות כרוניות או להשמנת יתר, דבר שעלול להוביל להגבלה נוספת בתפקודם היומיומי, המשפחתי והקהילתי. קהל היעד אנשים עם מוגבלות בגילאי 21-65. […]

תוכנית בשלב ניסוי בשטח

מוקד הכוונה למידע למימוש זכויות ושירותים לאנשים עם מוגבלות

מוקד ארצי של מענה אנושי להכוונה ולאיתור מידע בנושא זכויות ושירותים לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם. המוקד הינו חלק מתוכנית “המרכז לחיים עצמאיים ברשת”: תשתית רב-ערוצית דיגיטלית לשיתוף ידע וצריכת מידע לצורך מיצוי זכויות, ולפיתוח שירותים תומכי חיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות החיים בקהילה, תוך שיתופם בהקמה ובהפעלה. הצורך אנשים ונשים עם מוגבלות זכאים […]

תוכנית בשלב הפצה

דיור נתמך

מטרת התכנית ללוות את תהליך המעבר למגורים עצמאיים לאנשים עם מוגבלויות שגרים בבית הוריהם או במסגרות חוץ-ביתיות ומעוניינים לחיות באופן עצמאי בקהילה. התכנית נועדה גם לסייע לאנשים הגרים בקהילה במצב המצריך התערבות מקצועית, ליווי, תיווך והכוונה. הצורך הרוב המוחלט של אנשים עם מוגבלויות בישראל מתגוררים בקהילה. כ–20,000 אנשים עם מוגבלויות מתגוררים במסגרות חוץ-ביתיות. על אף […]

תוכנית בשלב ניסוי בשטח

מיזם הדירות

כחלק מהליך משלים לפיילוט דיור נתמך בקהילה לטווח ארוך, מופעל מיזם חלוץ (פילנתרופי) לרכישת 25 יחידות דיור עבור אנשים עם מוגבלויות, כגון אוטיזם, מוגבלות שכלית-התפתחותית ומוגבלות נפשית, שאינם זכאים לדיור ציבורי. רכישת הדירות, לצד ליווי התמיכה הנדרשת לדיירים העתידיים (המעטפת הטיפולית), תאפשר מגורים בקהילה תוך ניהול אורח חיים עצמאי. הצורך אנשים עם מוגבלויות מתקשים להשיג […]

תוכנית בשלב הפצה

תקצוב אישי

מעבר משיטת מתן מענים הנשענת על סוג המוגבלות למתן מענים העולים מתוך רצונותיו וצרכיו של האדם עם המוגבלות, תוך הישענות על סל מענים גמיש ויצירתי. הצורך אנשים עם מוגבלויות רוצים לחיות, לאהוב, לטעות, לעבוד ולמעשה, לממש את שאיפותיהם ככל אדם אחר. עם זאת, שיטת אספקת השירותים הקיימת מבוססת על זכאות לשירותים לפי סוג מוגבלות ולא […]

פוסטים מהשטח

כל הצלחה אישית של משתתפי התוכניות והפיילוטים שלנו היא עולם ומלואו. מוזמנים להכיר את הסיפורים מאחורי המספרים.

פריטי ידע קשורים

סטודנט באקדמיה

להיות סטודנט באקדמיה: מילון מושגים

מילון מושגים בשפה פשוטה לסטודנטים עם מוגבלות המתחילים את דרכם במוסדות להשכלה גבוהה שותפים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות

מסמך/מצגת 2019
טלי אטדגי

אנשים עם מוגבלות במצבי חירום לאומי- סרטון הסבר בהגשת טלי אטדגי

הסרטון הופק בתקופת מלחמת “חרבות ברזל” ונועד להסביר את המורכבויות עמן מתמודדים אנשים עם מוגבלות בעיתות חירום.  

וידאו 2024
אב"ן דרך - סדנת עמיתים לאורח חיים בריא לאנשים עם מוגבלות

אב”ן דרך – סדנה לחיים בריאים לאנשים עם מוגבלות (החברה הכללית)

תכנית אב”ן דרך נועדה לקדם אורח חיים בריא בקרב אנשים עם מוגבלות, תוך שילובם בקהילה. התכנית מבוססת על מודל שפותח באוניברסיטת אורגון לבריאות ומדע בארה“ב, ומציג תפישה הוליסטי לאורחי חיים בריא: 1. בריאות גופנית – תזונה ופעילות גופנית. 2. בריאות רגשית – להבין ,להביע ולשקף את הרגשות 3. בריאות חברתית – להיות בקשר עם חברים […]

מסמך/מצגת 2018
Best Practices לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות במגזר הפרטי

Best Practices לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות במגזר הפרטי

סקירת ספרות הנוגעת במגוון נושאים הקשורים לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות במגזר הפרטי, ממקורות בין לאומיים, במטרה לסייע לארגונים לקדם אוכלוסיות אלו ולקדם גיוון במקום העבודה שותפים: משרד הכלכלה, קרן רודרמן, מיטב דש

מסמך/מצגת 2017
דילוג לתוכן