ליווי, תמיכה והנגשה לסטודנטים עם מוגבלות מהחברה הערבית במוסדות להשכלה גבוהה.

הצורך

על פי דו”ח של משרד הכלכלה רק 5.6% מערבים עם מוגבלות הם בעלי השכלה אקדמית, לעומת 19.4% בקרב יהודים עם מוגבלות. ערבים עם מוגבלות מתקשים להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה בגלל חסמים שונים הקשורים לפערים בידע ובמיומנויות, צרכי נגישות ייחודיים בשל המוגבלות, השפה והתרבות, חוסר היכרות עם זכויות ושירותים ועוד.

קהל היעד

צעירים עם מוגבלות מהחברה הערבית, מועמדים להיות סטודנטים וסטודנטים בפועל.

הפעילות

  • איתור מועמדים רלוונטיים והפנייתם לשירותים שונים לצורך מיצוי זכויות.
  • ייעוץ אישי והכוונה למסלול אקדמי לבחירת מוסד הלימודים והמקצוע, תוך מתן דגש על מקצועות שיאפשרו שילוב בעבודה בהמשך.
  • הכנה אקדמית: קורסי הכנה לבחינה פסיכומטרית מותאם ומונגש לערבים עם מוגבלות, קורסים לשפות עברית ואנגלית לפיתוח מיומנויות אקדמיות, סדנת היכרות ושימוש במחשב.
  • הכשרת צוותים בשירותים רלוונטיים אוניברסליים.
  • ליווי ותמיכה אישית וקבוצתית לסטודנטים.