fbpx

ידע חברתי בחירום

מדינת ישראל מתמודדת שנים רבות עם מצבי חירום שונים, המחייבים התאמת העשייה החברתית של אנשי המקצוע ופיתוח מענים לצרכים המשתנים בעת חירום לצד המשך מענה לצרכים השוטפים בקרב האוכלוסיות הפגיעות בחברה. הניסיון המקצועי ומודל הפעולה הייחודי של הג׳וינט, כמרכז הפיתוח החברתי של ישראל, מאפשרים להסב את העשייה החברתית שלנו בשטח, להתאים אותה למציאות המשתנה ולייצר ממנה תובנות, כלים ופרקטיקות מקצועיות. אנו מזמינים אתכם, כלל אנשי המקצוע בשדה החברתי ואת הציבור הרחב, לעשות שימוש בתוצרי הידע הללו במגוון תחומי הפעולה החברתיים שלנו.

מי אנחנו?

הג'וינט פועל ב-70 מדינות ומעניק רשת ביטחון ליהודים במצוקה, מחזק ובונה קהילות יהודיות ומספק שירותי סעד והצלה בעת משבר ואסון.

שיתוף פעולה זה בשם שלנו

אנחנו פועלים כמרכז הפיתוח החברתי של ישראל, בשיתוף פעולה אסטרטגי עם הממשלה, הרשויות, המגזר השלישי והעסקי ושותפים נוספים.

איך מתמודדים? - תוצרי ידע

דילוג לתוכן