fbpx
Search
Generic filters
שנים
אתגרים
a:0:{}
a:1:{i:0;i:1090;}
a:1:{i:0;i:1111;}
a:1:{i:0;i:1590;}
a:1:{i:0;i:55;}
a:1:{i:0;s:2:"55";}
a:1:{i:0;s:4:"1065";}
a:1:{i:0;s:4:"1090";}
a:1:{i:0;s:4:"1111";}
a:1:{i:0;s:4:"1590";}
a:1:{i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;i:1111;}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1065";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6719;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6856;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"6867";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:1101;}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"6867";}
a:2:{i:0;s:4:"1590";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:1;s:2:"55";i:2;i:1101;}
a:2:{i:1;s:2:"55";i:2;i:1111;}
a:2:{i:1;s:4:"1065";i:2;i:1111;}
a:2:{i:1;s:4:"1065";i:2;i:55;}
a:2:{i:1;s:4:"1101";i:2;i:1111;}
a:3:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1101";i:2;s:4:"1111";}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";i:2;s:4:"6867";}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:2;s:4:"6867";i:3;i:1111;}
a:3:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";i:2;s:4:"1111";}
a:3:{i:0;s:4:"1590";i:1;i:1065;i:2;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";i:2;i:6588;i:3;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:2;i:6588;i:3;i:6719;i:4;i:6856;}
a:5:{i:0;i:1111;i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:5:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:6:{i:0;i:1065;i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";i:2;i:2127;i:3;i:2128;i:4;i:2129;i:5;i:2130;}
a:7:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;i:6;i:6867;}
a:7:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;}
a:8:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;i:7;i:6867;}
סוג קובץ
הכל
אתר
וידאו
לומדה
מסמך/מצגת
שמע
Filter by שפות
אמהרית
אנגלית
עברית
ערבית
רוסית
Filter by סוגי תוכן
אסטרטגיה/מדיניות
כתבי עת
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מערכי שיעור והדרכה
משבר הקורונה
ספרים
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
סרטון
Filter by אגפים
ג'וינט ישראל (כללי)
ג'וינט-"ישראל מעבר למגבלות"
ג'וינט-אלכא
ג'וינט-אשל
ג'וינט-אשלים
ג'וינט-תבת

סינון תוצאות

מציג 1-12 מתוך 1120 תוצאות.
קבלת החלטות נתמכת

קבלת החלטות נתמכת – תיאור תפקיד התומך

קבלת החלטות נתמכת מאפשרת למנות תומכים בקבלת החלטות לאדם המתקשה בכך, אך יכול להחליט, במידה ויקבל את הסיוע המתאים. מטרתנו הייתה פיצוח תפקידם של התומכים בקבלת ההחלטות והבנה עמוקה של הכישורים הנדרשים לו. בנוסף, פיתוח ההכשרה שיש לתת לתומכים והתחומים המרכזיים שיש להתמקד בהם, לרבות האופן שבו יש להנחות את התומכים על מנת לאפשר להם […]

מסמך/מצגת 2023
מרכזי ידע לאנשים עם מוגבלות

מרכזי מידע לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם בחברה הערבית- תפיסת הפעלה

ידע ונגישות למידע הם כלים בסיסיים וחיוניים, המסייעים ומאפשרים לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם במיצוי זכויותיהם ובהשתלבות בחברה.  אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית חווים נגישות מוגבלת למידע על זכויותיהם ואופן מימושן . תכנית “מרכזי מידע” מציעה שירות אישי וקהילתי בתחום מיצוי זכויות, נותנת מענה לכל סוגי המוגבלויות ורלוונטית לכל מעגל החיים של האדם שותפים: משרד […]

מסמך/מצגת 2023

פרסונליזציה לאנשים עם מוגבלות

פרסונליזציה (Personalization )הוא מושג בו נעשה שימוש בשדות שונים, הן בעולם העסקי והן בעולם החברתי. המשותף ליישום הפרסונליזציה בשדות אלה הוא התאמה אישית ומדויקת של מענים – שירותים, מוצרים ותכנים, ובמיוחד של צורת אספקתם, לצרכים ולהעדפות הספציפיים של אדם מסוים.

מסמך/מצגת 2023
ערכת התנסות תכנית "חפשי"

ערכת התנסות תוכנית “חופשי” לנסיעה עצמאית באוטובוס

חוברת אשר פותחה לטובת אנשים עם מוגבלות אשר לומדים להשתמש באופן עצמאי בנסיעה באוטובוס. החוברת פותחה במסגרת תוכנית “חופשי” שהנה חלק ממהלך התחבורה. נסיעה עצמאית בתחבורה ציבורית תתרום לתחושת העצמאות והאוטונומיה של אנשים עם מוגבלות

מסמך/מצגת 2023
מוביליות סקר

סקר ג’וינט-אשלים למוביליות חברתית כלכלית בתחומי הבריאות והדיגיטל

הסקר נערך באוגוסט 2022 ובוצע ע”י מכון שריד, במטרה לייצר תשתית למדידת מוביליות חברתית-כלכלית ולהוסיף מידע עדכני על הקיים ממקורות ממשלתיים. הסקר בחן השפעת משתני רקע שונים בקרב כאלף נסקרים, המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בחברה הישראלית, נשים וגברים – בגילי 18-40, ובפילוח מגזרי. שאלון בעברית ובערבית הופץ באמצעות פאנל אינטרנטי (תוך עיבוי טלפוני במגזר […]

מסמך/מצגת 2023
בריאות, עירוניות ושנות חיים ראשונות: עקרונות מנחים לפיתוח מודל עירוני בתחום הבריאות בגיל הרך

בריאות, עירוניות ושנות חיים ראשונות: עקרונות מנחים לפיתוח מודל עירוני בתחום הבריאות בגיל הרך

השקעה בשנות החיים הראשונות, כחלון הזדמנויות להתפתחות מיטבית של ילדים ולקידום המוביליות החברתית שלהם לאורך חייהם – היא יעד אסטרטגי של המשרד ושל ג’ו’ינט-אשלים, והיא שהובילה לפיתוח המודל הרשותי לבריאות בגיל הרך ולהנגשת שירותים ייחודיים ביישובי הפיילוט לוד ורמלה. התוכנית הכירה בתפקידה וביכולתה של הרשות המקומית להשפיע על ההתפתחות והבריאות של פעוטות מבראשית, ובחנה פתרונות […]

מסמך/מצגת 2023
אוגדן כניסה לתפקיד- תזונה

אוגדן כניסה לתפקיד- תזונה האשכולות האזוריים

במהלך הרבעון השני של שנת 2023, החלו לפעול תזונאיות אזוריות בששת האשכולות האזוריים על בסיס התקצוב שניתן בקו”ק שפרסם אגף תזונה בראשית השנה. מטרת המיזם, כפי שהוגדר במסמך התמיכה הינה; פיתוח ושיפור תזונת תושבי האשכול, דרך קידום אסטרטגיה ומדיניות תזונה בריאה ומקיימת באשכול וברשויות החברות בו, לשם מינוף פעילות קידום הבריאות האזורית המתקיימת בו ובחיבור […]

מסמך/מצגת 2023
שימוש בטכנולוגיה בקרב אנשים הזקוקים לרמת תמיכה גבוהה

שימוש בטכנולוגיה בקרב אנשים הזקוקים לרמת תמיכה גבוהה

טכנולוגיה היא אחד הכלים היכולים לסייע לאנשים עם מוגבלות במסעם לעצמאות, לאוטונומיה ולהשתתפות פעילה בחיי היום-יום. עבור אנשים עם מוגבלות הזקוקים לרמות תמיכה גבוהות, קיימות טכנולוגיות ספציפיות היכולות לצמצם את התלות שלהם בסביבה ומתאימות ליכולותיהם. מסמך זה מציג טכנולוגיות ואפליקציות היכולות להועיל לאנשים עם מוגבלות הזקוקים לרמות תמיכה גבוהות בהיבטים שונים בחיי היום-יום. המסמך נכתב […]

מסמך/מצגת 2023
אתגר ההזדקנות ג'וינט אשל

אתגר ההזדקנות – תוכנית עבודה של ג’וינט-אשל לשנת 2023 – תמצית מנהלים

שנת 2023  היא השנה השלישית לתוכנית האסטרטגית ה-11 של ג’וינט-אשל.במוקד התוכנית ובשיתוף משרדי ממשלה וארגונים רלוונטיים: הקמת בית ספר לאומי להזדקנות מיטבית והתנעת שנת פעילות ראשונה. התנסות בהפעלה של פיילוטים רחבי היקף, השלמת פיתוח של מודל מקצועי מעודכן למרכזי היום, מועדונים וקהילות תומכות,  גיבוש תוכניות ברשויות למהלך Muni 100, יציאה להתנסות רחבה במסגרת מהלך הסיעוד והתנעת […]

מסמך/מצגת 2023
אתגר ההזדקנות ג'וינט אשל

אתגר ההזדקנות – תוכנית עבודה של ג’וינט-אשל לשנת 2023

שנת 2023  היא השנה השלישית לתוכנית האסטרטגית ה-11 של ג’וינט-אשל.במוקד התוכנית ובשיתוף משרדי ממשלה וארגונים רלוונטיים: הקמת בית ספר לאומי להזדקנות מיטבית והתנעת שנת פעילות ראשונה. התנסות בהפעלה של פיילוטים רחבי היקף, השלמת פיתוח של מודל מקצועי מעודכן למרכזי היום, מועדונים וקהילות תומכות,  גיבוש תוכניות ברשויות למהלך Muni 100, יציאה להתנסות רחבה במסגרת מהלך הסיעוד והתנעת […]

מסמך/מצגת 2023
יישום צמיחה כלכלית ברובע החדשנות של באר שבע

יישום צמיחה מכלילה ברובע החדשנות של באר שבע

אל הקמתו של רובע החדשנות בבאר שבע מתלווה הרצון של מייסדיו למצות ככל ניתן את השפעותיו החיוביות לטובת העיר וסביבתה. כבר מראשית תכנונו הבינו השותפים המייסדים כי לשם מינוף יתרונות רובע החדשנות נדרש להטמיע בו עקרונות של צמיחה מכלילה. דוח זה מבסס תובנה זו, מעגן אותה אמפירית ומציע מתווה אסטרטגי ליישום מדיניות סדורה של צמיחה […]

2022
תעסוקה פריון מכליל ג'וינט תבת

תוכניות עבודה ג’וינט תבת 2023

תוכנית העבודה של ג’וינט תבת במסגרת שותפות רחבה עם 12 משרדי ממשלה. התכנית מכוונת להתקדמות בהשגת היעדים הבאים: חיזוק ההון האנושי – עלייה ברמת המיומנויות והכישורים של הפרט שילוב בתעסוקה איכותית הבאה לידי ביטוי בשכר הקטנת ה-mismatch באמצעות זיהוי צמתי ההתערבות ושיפור ההכוון שיפור מנגנוני ההכשרה וההכנה לעולם העבודה השבחת הסביבה הארגונית והעסקית התומכת במיצוי […]

מסמך/מצגת 2022
דילוג לתוכן
Send this to a friend