Search
Generic filters
שנים
אתגרים
a:0:{}
a:1:{i:0;i:1090;}
a:1:{i:0;i:1590;}
a:1:{i:0;i:55;}
a:1:{i:0;s:2:"55";}
a:1:{i:0;s:4:"1065";}
a:1:{i:0;s:4:"1090";}
a:1:{i:0;s:4:"1101";}
a:1:{i:0;s:4:"1111";}
a:1:{i:0;s:4:"1590";}
a:1:{i:0;s:4:"6867";}
a:1:{i:1;s:2:"55";}
a:1:{i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1065";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1101";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6719;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6856;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:4:"1101";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:55;}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";}
a:2:{i:1;i:1065;i:2;i:6719;}
a:2:{i:1;s:4:"1065";i:2;i:55;}
a:2:{i:1;s:4:"1101";i:2;i:1111;}
a:3:{i:0;s:4:"1590";i:1;i:1065;i:2;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";i:2;i:6588;i:3;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:2;i:6588;i:3;i:6719;i:4;i:6856;}
a:5:{i:0;i:1111;i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:5:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:6:{i:0;i:1065;i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:55;i:2;i:2127;i:3;i:2128;i:4;i:2129;i:5;i:2130;}
a:6:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";i:2;i:2127;i:3;i:2128;i:4;i:2129;i:5;i:2130;}
a:7:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;i:6;i:6867;}
a:7:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;}
a:7:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;}
a:8:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;i:7;i:6867;}
a:8:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;i:7;i:6867;}
סוג קובץ
הכל
אתר
וידאו
לומדה
מסמך/מצגת
שמע
Filter by שפות
אמהרית
אנגלית
עברית
ערבית
רוסית
Filter by סוגי תוכן
אסטרטגיה/מדיניות
כתבי עת
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מערכי שיעור והדרכה
משבר הקורונה
ספרים
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
סרטון
Filter by אגפים
ג'וינט ישראל (כללי)
ג'וינט-"ישראל מעבר למגבלות"
ג'וינט-אלכא
ג'וינט-אשל
ג'וינט-אשלים
ג'וינט-תבת

סינון תוצאות

מציג 1-12 מתוך 1015 תוצאות.

מרכז למשפחה- השירות המשלים למשפחות לילדים עם מוגבלות

תורת הפעלה. שותפים: ענבר זייתון, אוסנת אביבי, נעמה. תגיות: אשלים, מרכזים למשפחה, מוביליות, השירות המשלים,משפחות לילדים עם מוגבלויות.

מסמך/מצגת 2022

עברית+ לקידום ולשילוב החברה הערבית בשוק העבודה

תכנית עברית+ הינה תכנית ללימוד עברית בעלת אוריינטציה תעסוקתית, אשר פותחה בשותפות בין ג’וינט תבת, לזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה. המטרה היא ליצור יצירת תכנית אחידה ללימוד עברית, פיתוח תכנים מותאמים תרבותית ובניית כלים להערכת רמת השליטה בשפה העברית בקרב מחפשי עבודה ערבים. התוכנית גובשה מתוך אמונה ששליטה בשפה עברית תעסוקתית שימושית, היא הדרך שתאפשר […]

מסמך/מצגת 2021

דו”ח מחקר אינטגרטיבי המוגש במסגרת מחקר הערכה לתוכנית מרכזים למשפחה

מחקר הערכה.

מסמך/מצגת 2021

המדריך המלא לאנשים עם דמנציה, אלצהיימר ומחלות דומות ולבני משפחותיהם

המדריך נכתב ע”י עמותת עמדא וכולל מידע עדכני בנושאים כגון: מהי דמנציה ומהי מחלת אלצהיימר, שלבי המחלה, טיפול תרופתי וסיעודי, זכויות האדם ובני משפחתו ועוד.המדריך כולל פירוט כתובות ומספרי טלפון של מענים שונים שיכולים לסייע.המדריך הופק בסיוע ג’וינט-אשל וארגונים נוספים. תגיות: מדריך, זכויות החולה, מידע על דמנציה, מידע על אלצהיימר, אבחון, דמנציה, אלצהיימר/

מסמך/מצגת 2021

הקשרים בין מרכיבי תוכנית המרכזים למשפחות לבין איכות חיים משפחתית, חוסן משפחתי, מסוגלות הורית, ובדידות: השוואה בין מרכזים אזוריים לישוביים

מחקר הערכה. תגיות: אשלים, מרכזים למשפחה, מוביליות, משפחות לילדים עם מוגבלויות, חוסן משפחתי, מסוגלות הורית, בדידות.

מסמך/מצגת 2021

התפתחות עבודת המרכזים למשפחות ועבודת הממשקים

מחקר הערכה. תגיות: אשלים, מרכזים למשפחה, מוביליות, משפחות לילדים עם מוגבלויות.  

2021

התמודדות עם הטיות בשירותים החברתיים – המלצות צוות המשימה הבין מגזרי

המלצות צוות המשימה להתמודדות עם הטיות בשירותים החברתיים. תגיות: הטיות , שירותים חברתיים, יוצאי אתיופיה, צוות משימה משותף.

מסמך/מצגת 2021

בני משפחה מטפלים באזרח הוותיק – הצעה לסילבוס לתוכנית הכשרה מודולארית

הקובץ כולל סטנדרטיזציה של הכשרה לאנשי מקצוע ומתנדבים בתחום בני משפחה מטפלים והוא פרי של שולחן בין מגזרי בהובלת משרד רוה”מ שעם הקורונה ביקש לעסוק בנושא בני המשפחה המטפלים בהקשר של העיסוק וההתמודדות עם האתגרים סביב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים. הקובץ כולל יצירת מתווה לאנשי מקצוע ומתנדבים בתחום כמו גם פרופיל אפשרי של איש או אשת מקצוע […]

מסמך/מצגת 2021

מרכזים למשפחות לילדים עם מוגבלויות כחלק מרצף השירותים בשלטון המקומי

מחקר הערכה. תגיות: אשלים, מרכזים למשפחה, מוביליות, משפחות לילדים עם מוגבלויות, רצף השירותים, שלטון מקומי.  

מסמך/מצגת 2021

הקשרים בין מרכיבי המרכזים למשפחה למשאבים, מסוגלות הורית, בדידות ואיכות חיים משפחתית

מחקר הערכה. תגיות: אשלים, מרכזים למשפחה, מוביליות, מסוגלות הורית, בדידות, אימהות, איכות חיים.  

מסמך/מצגת 2021

תפקוד מרכזים למשפחה בתקופת הקורונה

מחקר הערכה. תגיות: אשלים, מרכזים למשפחה, מוביליות.  

מסמך/מצגת 2021

השתתפותן של סבתות בפעילויות המרכזים האזוריים למשפחות לילדים עם מוגבלויות

מחקר הערכה. תגיות: אשלים, מרכזים למשפחה, מוביליות, סבתות, משפחות לילדים עם מוגבלויות.  

מסמך/מצגת 2021
דילוג לתוכן
Send this to a friend