fbpx

קול קורא פיתוח תשתיות ומנגנונים אזוריים להתארגנות חקלאית, לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית

תאריך פרסום:
08/02/2023
מועד אחרון להגשה:
09/03/2023 14:00

מכרז לביצוע מחקר הערכה לתוכנית “תשתיות חינוך ברשויות מקומיות ערביות”

תאריך פרסום:
08/02/2023
מועד אחרון להגשה:
05/03/2023 14:00

מכרז להפעלה אדמיניסטרטיבית של תוכניות בתחום הבריאות

תאריך פרסום:
01/02/2023
מועד אחרון להגשה:
05/03/2023 14:00

קול קורא לפיתוח וביסוס שירות פליאטיבי בבתי חולים כלליים

תאריך פרסום:
01/02/2023
מועד אחרון להגשה:
12/03/2023 10:00

מכרז פומבי לביצוע מחקר במסגרת מיפוי תהליכי הטמעה בשותפות עם משרדי הממשלה

תאריך פרסום:
27/01/2023
מועד אחרון להגשה:
16/02/2023 12:00

מכרז פומבי לביצוע סקרים בקרב אזרחים ותיקים במסגרת מהלך Muni100 – רשות מקדמת הזדקנות מיטבית

תאריך פרסום:
26/01/2023
מועד אחרון להגשה:
27/02/2023 11:00

מכרז להפעלת תוכנית “מעטפת תומכת מגורים עצמאיים ואוטונומיים בקהילה – מודל מעובה”

תאריך פרסום:
11/01/2023
מועד אחרון להגשה:
02/03/2023 14:00
דילוג לתוכן