fbpx

העשייה שלנו

טיפול באתגרים החברתיים-כלכליים המרכזיים של ישראל בשבע השנים הקרובות - זו התוכנית שהצבנו לעצמנו כג'וינט ישראל

פוסטים מהשטח

כל הצלחה אישית של משתתפי התוכניות והפיילוטים שלנו היא עולם ומלואו. מוזמנים להכיר את הסיפורים מאחורי המספרים.

דילוג לתוכן