fbpx

הצהרת נגישות

הג’וינט רואה חשיבות רבה בהנגשת אתר האינטרנט לאנשים עם מוגבלות, במטרה לאפשר לכל אדם לגלוש ביתר קלות ובנוחות.
אתר ג’וינט ישראל הוקם בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח- 1998 וחקיקת המשנה מכוחו, ובין היתר הוא עומד בהנחיות הנגשת תכני אינטרנט W3C’s Web Content Accessibility Guidelines 2.0, רמה AA.

מאפייני נגישות באתר

תפריט נגישות

 •  שינוי הרקע לכהה וחזרה למצב המקורי
 • הגדלה והקטנה של הפונטים
 • הנגשת הסליידר
 • הדגשת הלינקים

דילוג לאזורים באתר

 • דילוג לתפריט הראשי
 • דילוג לשדה החיפוש
 • דילוג לעמוד הבית

רשימת תכונות נגישות הקיימות באתר

 • מצגת תמונות – עצירה, נגינה וניווט בין התמונות
 • קישורים – לחיצה על מקש ה-TAB מאפשרת מעבר בין הקישורים והדגשתם,
 • תוכנות הקראה – שימוש בחוקי ARIA לקריאת מסך
 • תמונות – שימוש בטקסטים חלופיים לתמונות
 • התאמה לתוכנה קורא מסך NVDA

סייגים לנגישות ופניות בנושא נגישות

ג’ויינט ישראל עושה כמיטב יכולתו על מנת להנגיש את כל התכנים באתר האינטרנט.
עם זאת, הואיל ואתרי אינטרנט רבים אשר מקושרים לאתר מופעלים ומתוחזקים פיזית על ידי גורמים שונים ולא על ידי ג’וינט ישראל, אין באפשרותו של הארגון לוודא כי אותם גורמים עומדים באופן מלא בהוראות כל דין.

טענות בנוגע לאי עמידה של אתר ג’וינט ישראל בהוראות דין כלשהו בנוגע לנגישות, ניתן להפנות למנהל הדיגיטל מקי דוברוב.
בטלפון: 02-6557908
דוא”ל: [email protected]
ההצהרה מ : 01/2019

דילוג לתוכן