fbpx

שותפות עם הג’וינט

הג’וינט הוא מרכז הפיתוח החברתי של ישראל

מאז 1914 פועל הג’וינט ב-70 מדינות ומעניק רשת ביטחון ליהודים במצוקה, מחזק ובונה קהילות יהודיות ומספק שירותי סעד והצלה בעת משבר ואסון.

בישראל, פועל הג’וינט כמרכז הפיתוח החברתי של ישראל, בשיתוף פעולה אסטרטגי עם ממשלת ישראל, הרשויות המקומיות, המגזר השלישי והעסקי ושותפים נוספים, אשר יחד מעצבים את העתיד החברתי של ישראל.

מאז הקמתו, השקיע הארגון למעלה מ-10 מיליארד ש״ח בצרכים החברתיים וההומניטאריים של החברה הישראלית. ג’וינט ישראל משקף את המחויבות של יהדות התפוצות ליטול חלק במאמציו של העם בישראל לבנות חברה איתנה.

היתרונות שלנו

  • ניסיון מוכח ורב-שנים ביצירת שינוי חברתי ברמה הלאומית
  • יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם ממשלת ישראל, רשויות מקומיות, מגזר שלישי, מגזר עסקי ופילנתרופיה
  • יכולת פיתוח פתרונות חברתיים ברי-קיימא, מבוססי מחקר ומדידה
  • פעילות גלובלית נרחבת ב-70 מדינות יחד עם מאות שותפים מקומיים ובינלאומיים

שותפויות אסטרטגיות

ממשלת ישראל

ממשלת ישראל

מאז קום המדינה, הג׳וינט מקיים שותפות אסטרטגית עם ממשלת ישראל, למען צרכי החברה הישראלית. שיתוף פעולה זה מאפשר פיתוח פתרונות ברמה הלאומית לאתגרים החברתיים הבוערים ביותר ולחיזוק המערכות החברתיות בישראל.

שותפים עסקיים

שותפים עסקיים

למגזר העסקי בישראל תפקיד משמעותי ביצירת שינוי חברתי. שיתופי הפעולה של המגזר העסקי עם הג׳וינט, מאפשרים מינוף משמעותי הן של השקעת משאבים חכמה מוכוונת אימפקט והן של ליבת העסק, על מנת לייצר ערך חברתי.

שותפים פילנתרופיים

שותפים פילנתרופיים

השותפות בין הג׳וינט לבין שותפים פילנתרופיים, מאפשרת פיתוח פתרונות אפקטיביים והשקעת משאבים חכמה מוכוונת אימפקט, ליצירת שינוי חברתי ברמה הלאומית. זאת לצד רשתיות וחיבור של גורמים פילנתרופיים מישראל ומחוצה לה.

החברה האזרחית

החברה האזרחית

מודל הפעולה הייחודי של הג׳וינט משלב ארגוני חברה אזרחית כחלק מהפתרונות החברתיים. השותפות בין הג׳וינט לבין ארגוני החברה האזרחית, מביאה לידי ביטוי את הערך המוסף הייחודי והחיוני של ארגונים אלו במפת השירותים החברתיים כיום.

הרשויות המקומיות

הרשויות המקומיות

השותפות של הג׳וינט עם הרשויות וגורמים מקומיים נוספים, מאפשרת פיתוח פתרונות מותאמים לצרכי הקהילה המקומית, פתרונות אזוריים, וכן שילוב של הקהילה בתהליכי הפיתוח.

ארגונים בינלאומיים

ארגונים בינלאומיים

הג׳וינט הוא הארגון היהודי ההומניטארי הגדול בעולם, פועל ב-70 מדינות ברחבי הגלובוס. פעילות זו מייצרת ערך חברתי גלובלי רחב היקף, ויכולת לשתף פעולה עם ארגונים בינלאומיים העוסקים בשדה החברתי והכלכלי.

בואו נדבר!

טלי אמיר, מנהלת תחום פילנתרופיה ישראלית ותאגידים

דילוג לתוכן