fbpx

אתגר ההזדקנות – תוכנית עבודה של ג’וינט-אשל לשנת 2024

נוצר ע"י ג'וינט אשל
40 עמ'עברית2024

תקציר

שנת 2024 היא השנה הרביעית לתוכנית האסטרטגית ה-11 של ג’וינט-אשל.

התוכנית מתפרסמת ברבעון הראשון של שנת 2024 בו מלחמת “חרבות ברזל” עוד נמשכת עם חשש להחרפה בגזרה הצפונית.אירוע שימשיך להשפיע על מדינת ישראל בשנים הקרובות, ובתוך כך על אוכלוסיית הזקנים.

תוכנית העבודה לשנה זו המוצגת לפניכם מתייחסת להשלכות החירום על האזרחים הוותיקים ומבטאת את המעבר מחירום לשיקום.

במוקד העשייה:

איתור הזקנים הפגיעים ביותר ויצירת רשת מקומית תומכת עבורם החיונית בשגרה ובחירום,  הליכתיות וקידום בריאות במרחב המקומי הקרוב, מיצוי הזכות לשיקום לאחר אירוע והתעקשות על סדר יום מגוון ופעיל, הכולל  עיסוק משמעותי, בין אם בתעסוקה או בהתנדבות.

בנוסף יפרסם הלמ”ס בהמשך שנה זו את הדוח השני להזדקנות מיטבית בישראל המבוסס על החלטת ממשלה 127 מיולי 2021 וממצאיו יכולים לכוון את מדיניות הממשלה.במקביל למדידה ברמה הארצית – אנו נפעל יחד עם שותפינו ברשויות המקומיות לקידום אימפקט להזדקנות מיטבית ברמה המקומית. נסייע בפיתוח דשבורד נתונים שיסייעו לרשות לקבל תמונת מצב מקומית, לאגם משאבים קיימים ולפתח יוזמות חדשות, כגון דיור נגיש ומותאם להזדקנות מיטבית.

לתוכנית העבודה – תמצית מנהלים – לחצו כאן

דילוג לתוכן
Send this to a friend