fbpx

טכנולוגיות למניעת דמנציה – אופקים חדשים

נוצר ע"י אופיר בן נתן, חדשנות וגרונטכנולוגיה – טכנולוגיה בשירות הזקנה, ג'וינט-אשל
מסמך/מצגת33 עמ'עברית2023

תקציר

תחומי המדע, הרפואה והטכנולוגיה עושים כבר שנים כל שביכולתם לפתח פתרונות רפואיים וטכנולוגיים להתמודדות עם מחלת הדמנציה, אך ללא פריצות דרך אמיתיות.החסמים הם רבים, ובכללם: הסיבות לדמנציה לא ברורות עדיין באופן מלא; גורמי הסיכון לדמנציה מורכבים ממשתנים רבים (גורמים גנטיים, גיל, אורח חיים, השכלה ועוד)העובדה כי חלק מסוגי הדמנציה מתחילים להתפתח במוח שנים רבות לפני הופעת התסמיניםהקושי בעריכת מחקרים ארוכי טווחומגבלות הטכנולוגיה עצמה.

לצד חסמים אלה, צומחות גם הזדמנויות. אנו עומדים בפתחה של המהפיכה הטכנולוגית הרביעית – תקופה חדשה המאפשרת פיתוחים שלא ניתן היה לדמיינם עד כה – בכל תחומי החיים, ובכללם – בתחום המאבק בדמנציה.אט אט אנו מתחילים להבחין במענים טכנולוגיים מעוררי תקווה, המאפשרים לראשונה להגיע להיקפים גדולים של אנשים, לנטר פעילות בזמן אמת, לנתח וללמוד על מגמות ועוד.

בנוסף, בעקבות מחקרים שנערכו בעשור האחרון, הושגה הבנה טובה יותר – הן לגבי גורמי הסיכון לדמנציה, והן לגבי הפוטנציאל האמיתי למניעת המחלה.

תרומת הטכנולוגיה בטיפול באדם עם דמנציה ובסיוע לבני משפחה ולאנשי מקצוע מוכרת בספרות ואינה במוקד סקירה זו. עבודה זו מנסה, אם כן, לבחון האם ובאיזה אופן, נעשה שימוש בטכנולוגיה בשירות שלושה תחומים נוספים על אלה: טכנולוגיות עבור מחקר בתחום הדמנציה, טכנולוגיות לניבוי ואבחון מוקדם, וטכנולוגיות למניעת הדמנציה. לצורך כך, נערכה סקירת ספרות מקיפה, שכללה איתור מחקרים, תכניות, פרויקטים, דוחות שנתיים וניירות עמדה של גופים העוסקים בדמנציה, תוך התייחסות לטכנולוגיה. בסקירה נעשה שימוש במאגרי מידע וכתבי עתPubMed, NCBI, MEDLINE, ClinicalTrials, MeSH, AJADD, Lancet, NACDA, JAGS, Neurology ארגון הבריאות העולמי, ארגון האלצהיימר העולמי, ואחרים. מהסקירה עולה בבירור החוסר בהמשגה ובהתייחסות לשימוש בטכנולוגיה בשירות התחומים הנוספים שהוזכרו: מחקר, ניבוי ומניעה.

מטרת עבודה זו היא לנסות ולפתוח אופקים חדשים של חשיבה לגבי האופן בו טכנולוגיה יכולה לקחת חלק בהתמודדות עם המחלה, ובנוסף – לנסות לענות על השאלה:

האם קיימת בכלל טכנולוגיה למניעת דמנציה? כל זאת, באמצעות סקירת חידושים, פיתוחים ושימושים שונים בטכנולוגיה, שמיושמים בעולם בשנים האחרונות.

דילוג לתוכן
Send this to a friend