fbpx

מילדות עד זקנה- תוצר ידע מתכלל עשיה כלל ג’וינטית

נוצר ע"י נעמה אשכנזי, דידי בן שלום, ד"ר מיכל הלפרין בן צבי
מסמך/מצגת68 עמ'עברית2024

תקציר

המדריך המעשי לאוריינות דיגיטלית פותח על רקע העלייה המתמדת בשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות בישראל, לצד ההכרה בפערים הקיימים בנגישות ובמיומנויות דיגיטליות בקרב אוכלוסיות שונות. פערים אלו בולטים במיוחד בעתות חירום ועשויים להתעצם עם התפתחות טכנולוגיות AI.
המדריך הוא תוצר של פורום אוריינות דיגיטלית רוחבי בג’וינט, ונועד לסייע לאנשי מקצוע בפיתוח והטמעת תוכניות לקידום מיומנויות דיגיטליות. הוא מאגד ידע מצטבר מתוכניות ג’וינט שונות, כולל חומרי הדרכה, כלי הערכה ותוכניות לימוד.
המדריך כולל זיהוי של צמתי התערבות לאורך שלבי החיים השונים, בהם אוריינות דיגיטלית מהווה מכפיל כוח לקידום בריאות, שייכות, למידה והתפתחות מקצועית וחוסן פיננסי. הוא מציע תובנות מעמיקות ואסטרטגיות מותאמות לכל שלב, עם דגש על חשיבות הקניית מיומנויות דיגיטליות בנקודות מפתח בחיי האדם.
כמסמך דינמי, המדריך מתעדכן באופן שוטף כדי להתאים לאתגרים המשתנים של העידן הדיגיטלי. מטרתו העיקרית היא לסייע בבנית תוכניות תוך התייחסות להשפעות הרחבות של אוריינות דיגיטלית על איכות החיים ועל ההזדמנויות העומדות בפני הפרט.

שותפים: אביגיל שגיא, סעיד דיאבאת , ישראל יום טוב , שרון פישר, רונלי רותם, ג’וש מלדה , סיוונה שרלג

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend