fbpx
Search
Generic filters
שנים
אתגרים
a:0:{}
a:1:{i:0;i:1090;}
a:1:{i:0;i:1111;}
a:1:{i:0;i:1590;}
a:1:{i:0;i:55;}
a:1:{i:0;s:2:"55";}
a:1:{i:0;s:4:"1065";}
a:1:{i:0;s:4:"1090";}
a:1:{i:0;s:4:"1111";}
a:1:{i:0;s:4:"1590";}
a:1:{i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;i:1111;}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1065";}
a:2:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6719;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6856;}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"6867";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1090";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:4:"1111";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:1101;}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:2:"55";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";}
a:2:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"6867";}
a:2:{i:0;s:4:"1590";i:1;s:4:"1090";}
a:2:{i:1;s:2:"55";i:2;i:1101;}
a:2:{i:1;s:2:"55";i:2;i:1111;}
a:2:{i:1;s:4:"1065";i:2;i:1111;}
a:2:{i:1;s:4:"1065";i:2;i:55;}
a:2:{i:1;s:4:"1101";i:2;i:1111;}
a:3:{i:0;s:2:"55";i:1;s:4:"1101";i:2;s:4:"1111";}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:4:"1111";i:2;s:4:"6867";}
a:3:{i:0;s:4:"1065";i:2;s:4:"6867";i:3;i:1111;}
a:3:{i:0;s:4:"1101";i:1;s:2:"55";i:2;s:4:"1111";}
a:3:{i:0;s:4:"1590";i:1;i:1065;i:2;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:1;s:2:"55";i:2;i:6588;i:3;i:6719;}
a:4:{i:0;s:4:"1065";i:2;i:6588;i:3;i:6719;i:4;i:6856;}
a:5:{i:0;i:1111;i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:5:{i:0;s:4:"1111";i:1;i:2127;i:2;i:2128;i:3;i:2129;i:4;i:2130;}
a:6:{i:0;i:1065;i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;}
a:6:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1101";i:2;i:2127;i:3;i:2128;i:4;i:2129;i:5;i:2130;}
a:7:{i:0;s:4:"1065";i:1;i:6273;i:2;i:6274;i:3;i:6588;i:4;i:6719;i:5;i:6856;i:6;i:6867;}
a:7:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;}
a:8:{i:0;s:4:"1111";i:1;s:4:"1065";i:2;i:6273;i:3;i:6274;i:4;i:6588;i:5;i:6719;i:6;i:6856;i:7;i:6867;}
סוג קובץ
הכל
אתר
וידאו
לומדה
מסמך/מצגת
שמע
Filter by שפות
אמהרית
אנגלית
עברית
ערבית
רוסית
Filter by סוגי תוכן
אסטרטגיה/מדיניות
כתבי עת
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מערכי שיעור והדרכה
משבר הקורונה
ספרים
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
סרטון
Filter by אגפים
ג'וינט ישראל (כללי)
ג'וינט-"ישראל מעבר למגבלות"
ג'וינט-אלכא
ג'וינט-אשל
ג'וינט-אשלים
ג'וינט-תבת

סינון תוצאות

מציג 1-12 מתוך 330 תוצאות.
קבלת החלטות נתמכת

קבלת החלטות נתמכת – תיאור תפקיד התומך

קבלת החלטות נתמכת מאפשרת למנות תומכים בקבלת החלטות לאדם המתקשה בכך, אך יכול להחליט, במידה ויקבל את הסיוע המתאים. מטרתנו הייתה פיצוח תפקידם של התומכים בקבלת ההחלטות והבנה עמוקה של הכישורים הנדרשים לו. בנוסף, פיתוח ההכשרה שיש לתת לתומכים והתחומים המרכזיים שיש להתמקד בהם, לרבות האופן שבו יש להנחות את התומכים על מנת לאפשר להם […]

מסמך/מצגת 2023
מרכזי ידע לאנשים עם מוגבלות

מרכזי מידע לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם בחברה הערבית- תפיסת הפעלה

ידע ונגישות למידע הם כלים בסיסיים וחיוניים, המסייעים ומאפשרים לאנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם במיצוי זכויותיהם ובהשתלבות בחברה.  אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית חווים נגישות מוגבלת למידע על זכויותיהם ואופן מימושן . תכנית “מרכזי מידע” מציעה שירות אישי וקהילתי בתחום מיצוי זכויות, נותנת מענה לכל סוגי המוגבלויות ורלוונטית לכל מעגל החיים של האדם שותפים: משרד […]

מסמך/מצגת 2023
ערכת התנסות תכנית "חפשי"

ערכת התנסות תוכנית “חופשי” לנסיעה עצמאית באוטובוס

חוברת אשר פותחה לטובת אנשים עם מוגבלות אשר לומדים להשתמש באופן עצמאי בנסיעה באוטובוס. החוברת פותחה במסגרת תוכנית “חופשי” שהנה חלק ממהלך התחבורה. נסיעה עצמאית בתחבורה ציבורית תתרום לתחושת העצמאות והאוטונומיה של אנשים עם מוגבלות

מסמך/מצגת 2023
בריאות, עירוניות ושנות חיים ראשונות: עקרונות מנחים לפיתוח מודל עירוני בתחום הבריאות בגיל הרך

בריאות, עירוניות ושנות חיים ראשונות: עקרונות מנחים לפיתוח מודל עירוני בתחום הבריאות בגיל הרך

השקעה בשנות החיים הראשונות, כחלון הזדמנויות להתפתחות מיטבית של ילדים ולקידום המוביליות החברתית שלהם לאורך חייהם – היא יעד אסטרטגי של המשרד ושל ג’ו’ינט-אשלים, והיא שהובילה לפיתוח המודל הרשותי לבריאות בגיל הרך ולהנגשת שירותים ייחודיים ביישובי הפיילוט לוד ורמלה. התוכנית הכירה בתפקידה וביכולתה של הרשות המקומית להשפיע על ההתפתחות והבריאות של פעוטות מבראשית, ובחנה פתרונות […]

מסמך/מצגת 2023
אוגדן כניסה לתפקיד- תזונה

אוגדן כניסה לתפקיד- תזונה האשכולות האזוריים

במהלך הרבעון השני של שנת 2023, החלו לפעול תזונאיות אזוריות בששת האשכולות האזוריים על בסיס התקצוב שניתן בקו”ק שפרסם אגף תזונה בראשית השנה. מטרת המיזם, כפי שהוגדר במסמך התמיכה הינה; פיתוח ושיפור תזונת תושבי האשכול, דרך קידום אסטרטגיה ומדיניות תזונה בריאה ומקיימת באשכול וברשויות החברות בו, לשם מינוף פעילות קידום הבריאות האזורית המתקיימת בו ובחיבור […]

מסמך/מצגת 2023
התכנית למינוף והנגשת הזדמנויות לשם פיתוח קריירה עבור נער וצעירים מהחברה הערבית

Next U Pro- התכנית למינוף והנגשת הזדמנויות לשם פיתוח קריירה עבור נוער וצעירים מהחברה הערבית

ג’וינט – תבת ומינהל תעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, פועלים מזה עשור במגוון דרכים להרחבת שילובה האיכותי של האוכלוסייה הערבית בשוק העבודה. בפני האוכלוסייה הערבית בכלל, ובהתייחס לקבוצת הצעירים בפרט, ניצבים חסמים רבים ומגוונים המקשים על כניסתם לשוק התעסוקה ובהמשך מונעים את השתלבותם המיטבית במקצועות איכותיים ובעלי פריון גבוה. ניכר כי הצעירים […]

מסמך/מצגת 2022
תכנית חזרה הביתה

תכנית חזרה הביתה – ערכת הפעלה

‘התכנית ‘חזרה הביתה’ פותחה כדי לסייע לאנשים שחוו משבר נפשי להשתלב מחדש בקהילה שבה הם חיים, בעזרת מענה אישי המגשר בין האשפוז או הטיפול המרפאתי לבין הקהילה. התוכנית מסייעת למתמודדים עם משבר נפשי למצות את זכויותיהם, לחיות חיים מלאים בקהילה ולממש את מטרותיהם במגוון תחומים, תוך הרחבת מעגלי התמיכה העומדים לרשותם. ערכת הפעלה זו מרכזת […]

מסמך/מצגת 2022
פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות - אוגדן שפה משותפת

פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות – אוגדן שפה משותפת

גובש ונכתב תוך כדי תהליך הפיתוח של המיזם אלף הימים הראשונות בחברה הבדואית. החוברת מתארת מודל לפיתוח יוזמות קהילתיות ברמה רשותי בתחום גיל הינקות כדי להנכיח את גיל הרך והשפיע על השיח הקהילתי והעלאת המודעות להתפתחות מיטבית בגיל הינקות ג’וינט אשלים פועלים לצמצום אי שוויון בין החברה הערבית לחברה היהודית ובין היישובים ושכונות המאופיינים במדדים […]

מסמך/מצגת 2022
פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות - ליווי תינוקות ופעוטות עם חשד לעיכוב בהתפתחות

פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות – ליווי תינוקות ופעוטות עם חשד לעיכוב בהתפתחות

גובש ונכתב תוך כדי תהליך הפיתוח של המיזם אלף הימים הראשונות בחברה הבדואית. החוברת מתארת מודל לפיתוח יוזמות קהילתיות ברמה רשותי בתחום גיל הינקות כדי להנכיח את גיל הרך והשפיע על השיח הקהילתי והעלאת המודעות להתפתחות מיטבית בגיל הינקות ג’וינט אשלים פועלים לצמצום אי שוויון בין החברה הערבית לחברה היהודית ובין היישובים ושכונות המאופיינים במדדים […]

מסמך/מצגת 2022
פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות

פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות

גובש ונכתב תוך כדי תהליך הפיתוח של המיזם אלף הימים הראשונות בחברה הבדואית. החוברת מתארת מודל לפיתוח יוזמות קהילתיות ברמה רשותי בתחום גיל הינקות כדי להנכיח את גיל הרך והשפיע על השיח הקהילתי והעלאת המודעות להתפתחות מיטבית בגיל הינקות שותפים: מחלקת רווחה מועצה מקומית חורה, משרד הרווחה, ארגון “רודיינה”, אג’יק, פדרציית סן פרנסיסקו תגיות: מוביליות […]

מסמך/מצגת 2022
פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות - חיזוק היבטים רגשיים אצל אימהות לאחר לידה

פיתוח יוזמות קהילתיות ברשות – חיזוק היבטים רגשיים אצל אימהות לאחר לידה

גובש ונכתב תוך כדי תהליך הפיתוח של המיזם אלף הימים הראשונות בחברה הבדואית. החוברת מתארת מודל לפיתוח יוזמות קהילתיות ברמה רשותי בתחום גיל הינקות כדי להנכיח את גיל הרך והשפיע על השיח הקהילתי והעלאת המודעות להתפתחות מיטבית בגיל הינקות שותפים: מחלקת רווחה מועצה מקומית חורה, משרד הרווחה, ארגון “רודיינה”, אג’יק, פדרציית סן פרנסיסקו תגיות: מוביליות […]

מסמך/מצגת 2022
מעטפת רכה

מעטפת רכה- תכנית התערבות בקהילה לתינוקות ופעוטות במצבי סיכון ולהוריהם

מעטפת רכה היא תוכנית רווחה אינטנסיבית לפעוטות במצבי סיכון ולהוריהם. פועלת במחלקות לשירותים חברתיים ברשות המקומית. התוכנית נולדה מתוך חלום לפתח מענים ייחודיים, מערכתיים ומותאמים מבחינה תרבותית ודמוגרפית, הניתנים ליישום ביישובים קטנים בפריפיריה, כמו גם בערים גדולות. המדריך מאגם בתוכו את הידע התיאורטי שנצבר במהלך שלוש שנות הפעלת הפיילוט וכן ידע מעשי וכלים ליישום. מדריך […]

מסמך/מצגת 2022
דילוג לתוכן
Send this to a friend