fbpx
HRU

שאלון דיגיטלי לאבחון עצמי של מצבי טראומה

אתרעברית2024

תקציר

משרד הרווחה, חברת הילמ״ה – ‘הייטק למען החברה’ בשיתוף עם הג’וינט פיתחו שאלון דיגיטלי המסייע באבחון עצמי של מצבי לחץ, מצוקות וחרדה.
השאלון נוסח על ידי אנשי מקצוע ממשרדי הרווחה והבריאות ומבוסס על ידע מקצועי ומחקרי ועל שאלונים קודמים.

את הפיתוח הטכנולוגי ביצעה חברת הילמ״ה ואנשי המקצוע ממשרד הרווחה ומהג’וינט ביצעו התאמה שלו לאירועי ה-7 באוקטובר באופן ספציפי וייחודי כך שיתייחס לשלל האירועים שקרו החל מאותה השבת.
את השאלון הוחלט לפתח לאור ריבוי מקרים של אזרחים אשר סובלים ממצבי מצוקה רגשית ונפשית, על מנת לתת כלי נוסף לאנשים שחשים שתפקודם נפגע מאז ה-7 באוקטובר ומבקשים לבצע בדיקה ראשונית האם הדבר נובע כתוצאה ממצב טראומתי או מצוקה רגשית, זאת בשאיפה לסייע לאנשים לפנות לקבלת טיפול בשלב מוקדם ככל שניתן.
השאלון שפותח נותן הערכה ראשונית של מצבי לחץ וחרדה ועוצמתם ומפנה למענים הטיפוליים הקיימים או נותן המלצות להתמודדות עצמית במקרים הקלים יותר.

יצוין כי השאלון אינו מיועד רק לאלה שחוו טראומה ישירה, והוא פותח ונוסח כך שיתאים לכלל האוכלוסייה.

את השאלון יכול למלא כל אדם מעל גיל 16 באופן אנונימי לחלוטין ואינו מצריך מסירה של פרטים מזהים.
השאלות בשאלון מתייחסות למידת החשיפה של האדם לאירועים קשים או לחוויות טראומטיות – בהקשר ישיר של המלחמה שפרצה ב-7 באוקטובר או בשל אירוע טראומטי מהעבר שייתכן ומציף את האדם בימים אלה.
מדובר בתופעה מוכרת וידועה שאירועי טראומה בהווה לא פעם מעלים לעיתים זיכרונות ומציפים אירועים טראומטיים מהעבר.

לאחר מילוי כל השאלות, תתבצע הערכה ראשונית בדבר קיומם של תסמינים פוסט-טראומטיים ומצוקה נפשית (דכאון או חרדה).
עם קבלת תוצאת ההערכה, יקבל ממלא השאלון המלצות מקצועיות שונות בהתאמה למצבו.
יודגש כי השאלון אינו מהווה תחליף להערכה מקצועית של מומחה אלא נועד לתת הערכה ראשונית ולסייע לממלאי השאלון בהפנייתם למענים מקצועיים הקיימים לפי צורכיהם.

 

דילוג לתוכן
Send this to a friend