fbpx

אוגדן כניסה לתפקיד- תזונה האשכולות האזוריים

נוצר ע"י משרד הבריאות - האגף לתכנון מדיניות, אגף תזונה וג'וינט ישראל- אלכא
מסמך/מצגת40 עמ'עברית2023

תקציר

במהלך הרבעון השני של שנת 2023, החלו לפעול תזונאיות אזוריות בששת האשכולות האזוריים על בסיס התקצוב שניתן בקו”ק שפרסם אגף תזונה בראשית השנה. מטרת המיזם, כפי שהוגדר במסמך התמיכה הינה; פיתוח ושיפור תזונת תושבי האשכול, דרך קידום אסטרטגיה ומדיניות תזונה בריאה ומקיימת באשכול וברשויות החברות בו, לשם מינוף פעילות קידום הבריאות האזורית המתקיימת בו ובחיבור למטרות הפעילות של האשכול האזורי. האשכולות הזוכים יקבלו מעטפת ליווי ממטה המיזם המורכב משותפות בין אגף התזונה, האגף לתכנון מדיניות וג’וינט אלכא, על-מנת להציג ולממש תוכנית עבודה עדכנית שמבוססת על המודל הלוגי והמדדים שהוגדרו במטה. בכדי לסייע ליחידת הבריאות באשכול לדייק את תוכנית העבודה רוכזו באוגדן זה כלל מוקדי הידע הרלוונטיים לכתיבה והפעלה של תוכניות העבודה.

פריטי ידע קשורים

פיתוח שירותים במאבק באלימות הזוגית
סקירות, מסמכי רקע ומחקר
מסמך/מצגת
2022

מחקר: רצף טיפולי בין-משרדי בתחום האלימות במשפחה

מרכז הידע לדירקטורים חברתיים
מערכי שיעור והדרכה
אתר
2022

מרכז הידע לדירקטורים חברתיים

תכנית עבודה אלכא 2021
אסטרטגיה/מדיניותמשבר הקורונה
מסמך/מצגת
2022

תכנית עבודה אלכא שנת 2022

דילוג לתוכן
Send this to a friend