fbpx

תכנית עבודה אלכא שנת 2022

מסמך/מצגת37 עמ'עברית2022

תקציר

בסיומה של שנת 2021, אנו חוזים בדעיכתה של הטלטלה שיצרה מגפת הקורונה ומאידך בשינויים שיצרה, ונדרש להערך ולהתמודד עם מגוון אתגרים משילותיים וחברתיים המחייבים מכולנו יכולות גבוהות הן בהבנת האופן בו פועלות מערכות מרוכבות והן ביכולות לקדם תהליכי פיתוח ושיפור משותפים של אותן מערכות.

היום, יותר מאי פעם ברור כי הדרך קדימה תחייב את כולנו לדעת לעשות יותר עם פחות. הצרכים גוברים, המורכבות רבה והמשאבים מצטמצמים. לטובת עשיה שכזו אנו צריכים מערכות ציבוריות יעילות ומועילות.

בג’וינט אלכא הצבנו לעצמנו כמשימה לקדם יחד עם שותפינו בדיוק זאת. בשנה האחרונה פעלנו לסיומם של מהלכים קצרי טווח אותם פיתחנו והובלנו בתקופת המגפה ופעלנו לקידום והעמקה של תהליכי רישות, פיתוח וליווי יישום של יכולות ותשתיות אל מול אתגרי המערכת בהם בחרנו להתמקד.

אתגרי המערכת בהם אנו מתמקדים: דיגיטציה של השירותים החברתיים, מיצוי משאבים, אזוריות וביזוריות, איכות השירותים ושיתופיות ובנוסף – מתודולוגית הצממים, כולם מקדמים את היכולת לייצר מענים טובים יורת של מגוון שירותים חברתיים.

שותפים: משרד האוצר, משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הדיגיטל הלאומי, משרד הפנים, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

דילוג לתוכן
Send this to a friend