fbpx

מילדות עד זקנה- מפת התערבויות בצמתי חיים

נוצר ע"י נעמה אשכנזי, דידי בן שלום, ד"ר מיכל הלפרין בן צבי
מסמך/מצגת2024

תקציר

מפת הידע הוויזואלית היא כלי אסטרטגי מקיף המציג את מודל העבודה של ג’וינט בתחום האוריינות הדיגיטלית. היא מספקת מבט “ממעוף הציפור” על כלל היבטי העשיה הכלל ג’וינטית הרלוונטית לאוריינות דיגיטלית ומציגה את הקשרים בין מרכיביה השונים. המפה מדגישה את תחומי החיים העיקריים בהם אוריינות דיגיטלית משמשת כמכפיל כוח, כגון בריאות, למידה ותעסוקה, שייכות וחוסן פיננסי מילדות עד זקנה.
המפה מציעה נקודות התערבות אסטרטגיות, ממחישה את הקשרים וההשפעות ההדדיות בין המיומנויות הדיגיטליות השונות ותחומי החיים, ובכך מסייעת בזיהוי הזדמנויות לשיתופי פעולה ופיתוח תוכניות חדשות.
כלי זה משמש להצגת התפיסה הכוללת בפני שותפים ותורמים, מאפשר יצירת שפה משותפת ותיאום בין כל הגורמים העוסקים בנושא בג’וינט, ומהווה מסגרת מנחה לפיתוח תוכניות ויוזמות חדשות. המפה היא כלי דינמי המתעדכן בהתאם להתפתחויות טכנולוגיות ולשינויים בצרכי האוכלוסייה, ומשמשת כבסיס לדיונים אסטרטגיים ולתכנון ארוך טווח בתחום האוריינות הדיגיטלית בג’וינט.

שותפים: אביגיל שגיא, סעיד דיאבאת , ישראל יום טוב , שרון פישר, רונלי רותם, ג’וש מלדה , סיוונה שרלג

דילוג לתוכן
Send this to a friend