fbpx

קשר בתנועה: פעילות גופנית מותאמת לזקנים מרותקי בית

מסמך/מצגת35 עמ'עברית2017

תקציר

העלון מפרט פעילות גופנית מומלצת לזקנים מרותקי בית. מומלץ לשימוש עם סרט ההדרכה הנלווה

שותפים: עזר מציון

פריטי ידע קשורים

דפי מידע למטפלות - עברית
מודל/מדריך הפעלה וכלים יישומיים
מסמך/מצגת
2022

דפי מידע למטפלות – עברית

דילוג לתוכן
Send this to a friend